Wilde natuurdag


Ontwikkeling van wilde natuur in het Nationaal Park Drents-Friese Wold

Donderdag 5 april in Landgoed 't Wildrijck
- met excursie van de boswachter -
13:00-21:30 uur
Zet de datum alvast in uw agenda!

wilde natuur

Struinen door de bossen en omgevallen bomen op het pad: het kan werkelijkheid worden in het Drents-Friese Wold. Wanneer het plan voor meer wilde natuur in dit Nationaal Park realiteit wordt, wachten de bezoekers geheel nieuwe ervaringen. Daarmee kan het Drents-Friese Wold zich onderscheiden in Nederland.

Als één van de grootste wildernisgebieden van Nederland zal het Nationaal Park een publiekstrekker worden voor recreanten die in het gebied op avontuur willen gaan. Wilde natuur biedt kansen voor biodiversiteit, maar ook voor bestuurders, omwonenden, de recreatiesector en ondernemers in de regio. Het doel van de bijeenkomst is het neerzetten van een gedeeld beeld hoe de wilde natuur in het Drents-Friese Wold eruit zou kunnen zien.
Wij nodigen u van harte uit om de kansen met ons te komen ontdekken!

De Wilde natuurdag duurt van 13:00 tot 21:30 uur. De dag is ingedeeld in twee sessies.

Middagsessie

Geeft de ontwikkeling van wilde natuur in het NP DFW een economische impuls aan de streek?
Wij begroeten graag recreatieondernemers, horecagastheren en gastvrouwen, terreinbeheerders, bestuurders en leden van LTO om deze kansen te verkennen.

13:00-14:30 Excursie (besloten)
14:30-15:00 Ontvangst
15:00-15:25 Goede voorbeelden door ARK
15:25-15:40 Waarom wilde natuur in DFW?
15:40-16:05 Interview: kansen voor de recreatiesector
16:05-16:15 Pauze
16:15-16:35 Interview vertegenwoordigers gemeenten
16:35-16:55 Discussie met alle deelnemers
16:55-17:00 Doorkijk naar volgende bijeenkomsten


Avondsessie

Waarom is de ontwikkeling naar wilde natuur in het NP DFW aantrekkelijk voor inwoners en recreanten?
Wij begroeten graag inwoners; leden van dorpsraden, de recreatiesector, zorgsector en maatschappelijke organisaties; raadsleden, kunstenaars en natuurliefhebbers.


18:00-19:30 Excursie
19:00-19:30 Ontvangst
19:30-20:00 Goede voorbeelden door ARK
20:00-20:20 Waarom wilde natuur in DFW?
20:20-20:25 Filmbeelden Wild van Drenthe
20:25-20:35 Pauze
20:35- 21:00 Interview: kansen voor de recreatiesector
21:00-21:25 Discussie met alle deelnemers
21:25-21:30 Doorkijk naar volgende bijeenkomsten