Landgoed Boschoord

Landgoed Boschoord is een bijzonder gebied aan de zuidflank van het Drents-Friese Wold. Het bestaat - 650 ha groot - voor een groot deel bos: op rabatten wordt hout geproduceerd. De maatschappij is een modern gecertificeerd bosbouwbedrijf. Maar ook liggen veentjes en vennetjes met hoge natuurwaarden en plekken waar geschiedenis is geschreven met grafheuvels.

Op landgoed Boschoord werkt de Maatschappij van Weldadigheid mee aan nieuw perspectief voor vochtige heide en hoogveentjes. Dat gebeurt door het kappen van productiebos, het ondieper maken van sloten en het vrijstellen van vennen. Het hernieuwde heidelandschap sluit straks nog beter aan op het aangrenzende Doldersummerveld en vergroot daarmee het leefgebied van bijzondere planten en dieren.
legendaboschoord