Nationaal Park Drents-Friese Wold

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is gelegen op de grens van Drenthe en Friesland. In dit unieke gebied dat bestaat uit beekdalen, vennen, bossen, heidevelden en stuifzanden, wordt gestreefd naar grotere verscheidenheid in planten en dieren.

Het gebied is niet alleen een van de grootste bosgebieden van Nederland, maar ook het brongebied van de Vledder Aa. Sinds de start als Nationaal Park in 2000, is er veel veranderd. Er is soms flink ingegrepen om de natuur een handje te helpen. Het einddoel voor het gebied is een overwegend natuurlijk systeem. De bosgebieden worden zodanig ingericht, inclusief de inzet van grote grazers, dat de natuur zichzelf kan redden. De term die hiervoor ook wel wordt gebruikt is Wildernis natuur. Herstel van natuurlijke watersystemen is essentieel voor herstel van de genoemde natuurwaarden.

P1070245
Prinsenbos DFW
Dood hout