Indienen projectvoorstellen ontwikkeling Nationale Parken


De provincie Drenthe stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan de Stuurgroep Regionaal landschap voor het behoud en ontwikkeling van de Nationale Parken en Holtingerveld in zuidwest Drenthe. De stuurgroep stelt jaarlijks in november de projectenlijst vast in een zogenaamd Bestedingenplan. Voor projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en daarmee passen in de Ontwikkelagenda Regionaal Landschap, kan een subsidie verstrekt worden.

Indienen tot 15 september mogelijk

Hebt u een idee/projectvoorstel dat bijdraagt aan de doelen van de Ontwikkelagenda, dan kunt u zich tot 15 september melden bij de secretaris van de Stuurgroep, Catrien Scholten .

Voor meer informatie kunt u op de centrale website van het Regionaal landschap terecht.