Boswerkzaamheden


Staatsbosbeheer maakt de resterende productiebossen in het Nationaal Park DrentsFriese Wold aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Het komende winterseizoen van 2017/18 gaan we aan de slag in de bossen bij Hoogersmilde en in het bosgebied tussen Appelscha en Elsloo.

Dit doen we door open plekken te maken. Op deze plekken ontstaat spontaan weer bos met meer variatie in boomsoorten en leeftijd. En daar is het om te doen. In de nabije toekomst zal het bos veranderen naar een natuurbos en meer met rust gelaten worden. Zo is het Drents-Friese Wold straks één van de weinige gebieden in Nederland waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan.

Wat gaat er gebeuren?
Bomen met een stip worden verwijderd in de periode oktober tot half maart 2018. Buiten het broedseizoen dus. Staatsbosbeheer werkt volgens de gedragscode bosbeheer en ons hout draagt het FSC keurmerk. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met de aanwezige planten en dieren. Bomen met nestholtes, mierenhopen en dassenburchten worden ontzien. Bos blijft bos. Het vrijkomende hout gaat naar de houtverwerkende industrie en de opbrengsten worden gebruikt voor het beheer van natuurgebieden. Bezoekers worden via informatiepaneeltjes ter plekke geinformeerd.

Wat gaat u hiervan merken?
In de blauw omlijnde bosgebieden op het kaartje zijn oogstmachines aan het werk. De boomstammen worden langs brede zandpaden, rood aangegeven op de kaart, gestapeld en afgevoerd door houttransportauto’s in de loop van 2018. De fietspaden blijven toegankelijk. De gemarkeerde wandel-, ruiter- en atb routes kunnen plaatselijk slecht begaan zijn vanwege deze werkzaamheden. Deze worden na de werkzaamheden hersteld zodra de routes niet te nat meer zijn. Tevens worden voor de veiligheid van de weggebruikers bomen gesnoeid en verwijderd in de berm van de Canadaweg en de Bosweg bij Hoogersmilde. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf begin januari 2018.

Onze excuses voor de eventuele overlast.