Start werkzaamheden Oude Willem


Van landbouwenclave naar kloppend natuurhart

De werkzaamheden in het LIFE+ project ‘LIFE Going up a level’ zijn officieel van start. Ze zorgen voor een forse verbetering van het gebied Oude Willem en delen van het Drents Friese Wold & Leggelderveld.

Dit gebeurt onder andere door uitvoering van watermaatregelen in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold. De werkzaamheden vinden plaats in vijf deelgebieden, startend met de gebiedsinrichting in de Oude Willem. Vrijdag 16 maart gaven gedeputeerden Jumelet (Drenthe) en Kramer (Fryslân) samen met genodigden en kinderen van OBS de Singelier het startsein voor de natuurinrichting in dit gebied.


Oude Willem als kloppend natuurhart
In het hart van het Nationaal Park Drents-Friese Wold ligt de Oude Willem, een groot (voormalig) landbouwgebied van 450 hectare. Om het gebied logischer en beter aan te laten sluiten op het Nationaal Park, wordt het gebied omgevormd naar een natuurlijk beeklandschap. Zo gaat het gebied weer dienen als brongebied van de Vledder Aa. Veel sloten en greppels verdwijnen waardoor de grondwaterstand stijgt en natuur de ruimte krijgt.

jumeletjpgkramer

Er komt ook een nieuw fietspad in het gebied. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Met de herinrichting van dit gebied, zorgen we er samen voor dat de Oude Willem goed aansluit op het park en dat de natuur in het Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold optimaal verbeterd en beschermd kan worden. Ook kan men straks het gebied beleven, doormiddel van het nieuwe fietspad. Dat maakt het Nationaal Park Drents-Friese Wold compleet.”

dempen-sloot
Feestelijke start uitvoering werkzaamheden
De start van de werkzaamheden werd vrijdag 16 maart feestelijk gemarkeerd door betrokkenen. Gedeputeerde Henk Jumelet (provincie Drenthe) en Johannes Kramer (Provincie Fryslân) staken de handen uit de mouwen om symbolisch de eerste schop in de grond te steken. Basisschoolkinderen van OBS de Singelier uit Diever gingen op excursie in het gebied en overhandigden de gevonden ‘schatten’ uit het gebied aan de gedeputeerden.

logos1

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+ het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura-2000 gebieden.