Cursus Broedvogels inventariseren


Het Nationaal Park Drents-Friese Wold staat bekend als uitgestrekt natuurgebied, met interessante broedvogels als de Zwarte Specht, Fluiter en Bonte Vliegenvanger. Een deel van dit gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Om de vogelontwikkelingen in het bosgebied te volgen zoekt de terreinbeheerder samen met Sovon naar vogelaars die een stukje van het gebied jaarlijks willen inventariseren volgens de BMP-methode. Dit voorjaar leiden we je graag op in het veld.

Ben je een vogelaar die soorten als Havik, Glanskop en Appelvink al moeiteloos herkent? En woon je niet al te ver van het Drents-Friese Wold? Dan is dit een mooie mogelijkheid om mee te werken aan het broedvogelonderzoek in dit prachtige natuurgebied. Met een veldcursus leiden we je komend voorjaar graag op tot vrijwilliger die in het voorjaar zelfstandig broedvogels kan inventariseren. Je krijgt er prachtige ochtenden voor terug, met mooie waarnemingen en inzicht in de broedvogelbevolking in een eigen telgebied.

cursus broedvogels inventariseren

Vroege ochtendbezoeken

De cursus bestaat uit vier vroege ochtendbezoeken die in overleg met de velddocent worden vastgelegd. Je verkent samen het gebied, de beste looproute en oefent in het veld met op papier en/of via de app Avimap intekenen van je waarnemingen met de goede broedcodes. Ondertussen krijg je inzicht in de aanpak van de BMP-methode van Sovon. De velddocent is Willem van Manen van Sovon.

Periode

maart – juni

Locatie

Het gaat om het oostelijke deel van het Natura2000-gebied het Drents-Friese Wold. Staatsbosbeheer beheert er 5000ha, waarvan het overgrote deel bestaat uit bos. Maar er is ook een stuk stuifzand, droge en vochtige heide te vinden. Kraanvogel, Tapuit, Paapje en Grauwe Klauwier komen voor, evenals Raaf en Wespendief. Het precieze oefengebied wordt nog nader bepaald.

Aanmelden

Aanmeldingen zijn t/m 15 februari welkom.

Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. Wel verwachten we dat je van plan bent om een gebied voor meerdere voorjaren op rij te inventariseren, al dan niet samen met een andere cursist. Je bent dan vrijwilliger van Staatsbosbeheer en Sovon.

Via Staatsbosbeheer is het mogelijk om een km-vergoeding of dagvergoeding en vrijwilligerskleding te krijgen voor je veldwerk. Ook ontvang je het vrijwilligersmagazine en wordt je uitgenodigd voor vrijwilligersuitjes. Van Sovon ontvang je desgewenst (digitaal) vogelnieuws en hulp bij het verwerken van je gegevens.

Interesse? Stuur een mail of bel 0592-459431 en vraag naar boswachter Widmar van der Meer.