Drents-Friese Wold natuurlijker en avontuurlijker


Stuurgroep Drents-Friese Grensstreek stelt zich achter de conceptkaart met toekomstige routes waardoor een stille kern in het Drents-Friese Wold kan ontstaan.


Stille kern en natuurgerichte recreatie in het Drents-Friese Wold


Eén van de doelen in het Beheer- en Inrichtingsplan van het Nationaal Park Drents-Friese Wold is ruimte bieden aan meer wilde natuur in het gebied: plekken waar de natuur min of meer haar eigen gang kan gaan. Dat houdt onder meer in dat delen van het gebied niet of nauwelijks meer beheerd worden, er geen borden meer staan waardoor het betreden van dit gebied avontuurlijker wordt: natuurbeleving dat bijna nergens in Nederland kan.  Aan de andere kant worden routes verplaatst en komen er nieuwe routes bij. Het aantal kilometers aan paden blijft in het plan op z’n minst gelijk of wordt zelfs iets meer.

In de afgelopen twee jaar heeft een werkgroep, samen met vertegenwoordigers van gebruikersgroepen in opdracht van de Stuurgroep zich bezig gehouden met de toekomstplannen. Bewoners zijn geconsulteerd tijdens een inloopbijeenkomst; in 2020 volgen meer informatiebijeenkomsten. De gebruikersgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ruiters- en menners, wandelaars en ATB-verenigingen.


Toekomstkaart
Het resultaat is een plankaart met toekomstige ruiter-en menroutes, wandelroutes, fiets- en ATB-routes. Toekomst…want het is niet mogelijk om alle voornemens tegelijk uit te voeren, mede met het oog op de beschikbare financiën. Bovendien moet er voor sommige routes nog een wettelijke natuurtoets worden uitgevoerd. Zoals het er nu uitziet, zal de uitvoering van het plan zal zo’n vijf jaar duren.

Uitgangspunt is dat er geen route wordt verplaatst voordat de nieuwe is gerealiseerd, met uitzondering van het fietspad door Oude Willem: dit pad komt voort uit het Life-project dat zich richtte op de herinrichting van Oude Willem. Voor de aanleg van dit pad is inmiddels groen licht.


Op 15 en 16 april van dit jaar wordt er op twee plaatsen in het gebied informatiebijeenkomsten georganiseerd. De kaart met toekomstige routes wordt uiteindelijk in juni van dit jaar aangeboden voor vaststelling door de Stuurgroep.


voorlopige-kaart-routes-Drents-Friese-Wold

Voorlopige toekomstkaart met routes Drents-Friese Wold