Subsidie-aanvraag Rijksbijdrage ingediend


Nationale parken zijn de pronkstukken van de Nederlandse natuur. Ze geven de mogelijkheid om natuur te beleven en tegelijkertijd bij te dragen aan het besef dat beschermen van natuur noodzakelijk is. Een sterke natuur kan daarnaast bijdragen aan andere ruimtelijke transitieopgaven op het gebied van klimaat, duurzame energie en landbouw. De gezamenlijke ambities voor de kwaliteitssprong van nationale parken zijn in 2018 neergelegd in een werkversie van de ‘Standaard gebiedsaanduiding nationaal park’.

De Minister van LNV heeft in juli 2019 aangekondigd de nationale parken extra financieel te willen ondersteunen bij de ontwikkeling richting de ambities in de standaard. Hiervoor is € 6 miljoen beschikbaar gesteld. Samenwerking in de regio is essentieel voor het slagen van de kwaliteitssprong in de individuele nationale parken. De rijksbijdrage bedraagt daarom niet meer dan 50 procent van de subsidiabele kosten, met een maximum van 400.000 euro Rijksbijdrage per park.

De provincie Drenthe heeft vorige week namens de Stuurgroep Regionaal landschap een gecombineerde aanvraag ingediend voor Nationaal Park Dwingelderveld en Nationaal Park Drents-Friese Wold. De totaal gevraagde subsidie is 750.000 euro voor de komende 3 jaar. De provincies Drenthe en Fryslân stellen samen 550.000 euro beschikbaar. De overige 200.000 euro voor de cofinanciering wordt door partners in natura (menskracht) bijgedragen.

Het volledige projectplan is via deze site te downloaden. (pdf, 2.5 MB)

We verwachten eind 2020 een besluit op de subsidie van RVO/Rijk te ontvangen.