Nieuw boek: ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’


Onlangs vond in Villa Nova in Zorgvlied de presentatie plaats van het nieuw verschenen boek ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’. Het eerste exemplaar daarvan werd met enig ceremonieel uitgereikt aan ‘kolonioloog’ Wil Schackmann.

De Maatschappij van Weldadigheid was van grote betekenis voor de historische ontwikkeling van de regio die in het nu gepresenteerde boek aan de orde komt. Het fraai uitgevoerde en informatieve lees- en kijkboek is uitgegeven door de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop.

De door vier auteurs samengestelde publicatie vertelt over verschillende  aspecten van de geschiedenis van wat wel het ‘voeteneind van Drenthe’ is genoemd. Archeologe Janneke Hielkema beschrijft de prehistorie van het gebied. Zij laat niet alleen een aantal interessante bodemvondsten zien die toebehoorden aan de vroegere bewoners van de streek maar ook een aantal door hen opgeworpen en nog bestaande grafheuvels.

Regio-onderzoeker Carol Jan Klok belicht uitvoerig de oprichting en het reilen en zeilen van het vroegere Landbouwinstituut in Zorgvlied. Dit betrof een door de Maatschappij van Weldadigheid in 1824 geopend opleidingsinstituut bedoeld om weesjongens theoretisch en praktisch te scholen tot leidinggevenden binnen de organisatie. Het instituut was indertijd de eerste landbouwschool van Drenthe en de tweede van Nederland. Naast een informatief hoofdstuk over de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid vertelt Klok ook over het door hem onderzochte leven van zijn betovergrootvader Adriaan Kasper. Deze volgde als Zeeuwse wees een opleiding aan de bovengenoemde landbouwschool waar hij daarna al op jonge leeftijd onder- directeur werd.

Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over de ontwikkelingen in het beschreven gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Amateur-historicus Hans Salverda, goed ingevoerd in vele vroegere aspecten van de regio, sprak daarover met Albertha Bloemhoff die het hoofdstuk schreef, en ook de eindredactie van het boek op zich nam.

Van ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’ zij er 400 exemplaren verschenen. Op dit moment resteren er nog ongeveer 50. Het boek is voor € 19,95 te koop bij Villa Nova, maar kan ook besteld worden bij Hans Salverda in Zorgvlied: hanssalverda@hetnet.nl. Dat laatste kan ook bij de Stellingwarver Schrieversronte, de uitgever van het boek: info@stellingwarfs.nl.

SSR 185

ISBN 978-90-6466-2010