Evenement organiseren
Eén loket voor aanvragen vergunning en toestemming evenementen

Als u een evenement in het Nationaal Park Drents-Friese Wold wilt organiseren, hebt u toestemming nodig van de eigenaar van de grond.

Het vragen van toestemming voor georganiseerde evenementen in het Drents-Friese Wold wordt via één loket afgehandeld.

We willen meer zicht krijgen op welke evenementen zich wanneer afspelen en in hoeverre die mogelijk negatief effect hebben op natuurwaarden en/of belevingswaarde voor andere bezoekers. Daarom willen we van ALLE georganiseerde activiteiten minimaal een melding ontvangen.

Check hieronder in welke categorie uw activiteit of evenement valt.

Doel van het loket

Het doel van het loket is meervoudig:

  • een duidelijk loket voor alle aanvragen,
  • een eenvoudige procedure voor organisatoren om zowel toestemming van de eigenaar als vergunning van de gemeente aan te vragen
  • zicht op evenementen die (tegelijk) plaatsvinden
  • tijdige toetsing aan natuurwaarden

Kosten voor toestemming en afdracht

Voor evenementen die na 1 januari 2022 plaatsvinden, moet u een administratiebijdrage van € 75,- per evenement betalen. Dit bedrag is bedoeld voor onkosten die terrein organisaties moeten maken om uw aanvraag te beoordelen.

Afdracht per deelnemer

Naast de onkostenvergoeding vragen we vanaf 1 januari 2022 een bijdrage per deelnemer. De bijdrage bedraagt 10% van de deelnemersbijdrage met een minimum van 50 cent. De opbrengst van deze deelnemersafdracht wordt ingezet voor verbetering van recreatieve voorzieningen en beheer van de paden. De achtergrond van deze afdracht is dat evenementen profiteren van de mooie omgeving en voorzieningen. Om de omgeving en voorzieningen op peil te houden, verwachten we een kleine bijdrage terug.

Afspraken in het kort

Algemene maatregelen die van organisatoren verwacht worden:

  • Vraag tijdig toestemming aan (minimaal 8 weken van tevoren (evenementen vergunning via gemeente of toestemming/melding via loket bezoekerscentrum)
  • Meld het evenement aan bij de activiteitenkalender op Drenthe.nl en friesland.nl
  • Gebruik alleen paden die voor de activiteit bedoeld zijn (activiteiten buiten paden hebben ALTIJD toestemming van eigenaar nodig, ongeacht deelnemers aantal)
  • Beperk overlast voor andere bezoekers
  • Voorkom schade aan eigendommen van anderen
  • Ruim na afloop alles op, inclusief zwerfafval langs de route, herstel schade aan paden

Uitgebreide afspraken en voorwaarden (docx, 49 kB)

Particuliere eigenaren Drents-Friese Wold

Kleinere (particuliere) eigenaren worden vaak vergeten bij het organiseren van evenementen. Ook van hen is toestemming nodig als een route over hun eigendom gaat. Hier komt wel een extra aandachtspunt om de hoek, het is niet altijd bekend wie de eigenaar van een stuk grond is. Waar Natuurmonumenten en Staatbosbeheer overal bordjes hebben staan welke grond van hen is, is dat voor particulier eigendom niet het geval. En geregistreerde data van het Kadaster is niet openbaar toegankelijk.

Bent u particulier eigenaar met grond in het Nationaal Park, dan vindt u op deze site meer informatie over de werkwijze van loket

Recreatieondernemers in het Nationaal Park

Recreatieondernemers in de buurt van het Dwingelderveld die in hun vaste recreatieprogramma regelmatig activiteiten organiseren in het Dwingelderveld, kunnen hun recreatieprogramma voor het seizoen doorspreken met het loket. Op basis van de plannen ontvangt u advies of en zo ja voor welke activiteiten apart melding of toestemming nodig is.

Op tijd indienen

Een melding (voor kleine evenementen volgens normale toegangsregels) kunt u tot 4 weken voor aanvang indienen bij het loket.

Een aanvraag voor toestemming of vergunning moet op tijd binnen zijn. Voor een vergunning moet u minimaal 8 weken van te voren een aanvraag bij de gemeente indienen.

Voor alleen toestemming van de eigenaren dient u 8 weken van tevoren een volledig ingevuld formulier (zie rechtsonder op de pagina) met een route kaart in bij het loket.

Na het doen van de aanvraag of melding, volgen we achter de schermen verschillende stappen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de stappen en wanneer u ongeveer benaderd kunt worden voor meer informatie.

Vragen of hulp nodig?

Hebt u nog vragen of hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met het beheerkantoor Staatsbosbeheer Hoogersmilde 0592-45 94 31 of via de mail gebruikersovereenkomstendfw@staatsbosbeheer.nl