Paardrijden

Voor ruiters zijn in het hele gebied uitgebreide routes uitgezet en met bordjes aangeduid. In 2006 zijn een viertal nieuwe routes gemarkeerd. De routes duren ca 2 uur en starten o.a. bij het bezoekerscentrum in Terwisscha.

Digitale routes in Drenthe zijn beschikbaar via Digitale ruiterroutes in drenthe. De Routes vanuit Diever, Appelscha, Zorgvlied en Dwingeloo gaan (deels) door het Drents-Friese Wold. De routes staan ook op kaarten aangegeven. Deze kunt u downloaden:
Route noordelijk deel (pdf, 3.3 MB)
Route zuidelijk deel (pdf, 3.2 MB)

In het Prinsenbos (gebied ten oosten van de Oude Willem, zie routekaart) lopen paarden los in het begrazingsgebied. Deze paarden lopen hier sinds 2011 en zijn gewend aan ruiters en menners. Mocht u desondanks opmerkingen hebben over de situatie, dan kunt u dat melden bij de boswachter.

Heeft u op- en aanmerkingen over ruiterroutes binnnen het Nationaal Park dan kunt u dat melden bij de boswachter (c.joziasse@staatsbosbeheer.nl) telefoonnummer kantoor Hoogersmilde (0592)459431  of mobiel  06 515 768 22. Hij zal hier dan zo snel mogelijk aandacht aan besteden, en waar nodig actie ondernemen.

Routes voor ruiters en menners

Gouden regels voor een prettig verbijf in het Nationaal park voor iedereen:

  • Buiten de ruiterpaden en routes rijden is niet toegestaan. Fiets- en voetpaden worden door hoeven snel vernield. Als u fiets- en wandelpaden moet oversteken, doet u dat dan stapvoets, om schade zoveel mogelijk te beperken
  • Laat uw paard niet van struiken of bomen eten
  • Passeer fietsers en wandelaars stapvoets, zodat zij niet opzij hoeven springen of in een stofwolk achterblijven
  • Ga niet met uw paard in een ven, om het te laten drinken. Zeldzame planten langs de oevers zijn erg kwetsbaar. Op verschillende plaatsen zijn speciale drinkbakken geplaatst.
  • Een speciale spartelvijver bevindt zich ten noorden van het Canadameer aan de weg Appelscha-Wateren.
  • Vanwege brandgevaar, vragen wij u vriendelijk in het nationaal park niet te roken
  • Houdt uw rustpauzes bij voorkeur op de speciale paardenrustplaatsen. Paarden trekken vaak vliegen aan. Als u de gewone picknickplaatsen gebruikt, is dat niet zo prettig voor de andere gasten.