Boswerkzaamheden


Natuurlijk en gevarieerd bos

Staatsbosbeheer maakt haar bossen in het Nationaal Park het Drents-Friese Wold aantrekkelijk voor dieren, planten en mensen. Dit doen we door open plekken te maken in het bos. Op deze plekken ontstaat spontaan weer bos met meer variatie in boomsoorten en leeftijd. Hierdoor wordt het bos aantrekkelijker. Bos blijft dus bos.

Wat gaat er gebeuren ?

De bomen met een stip worden verwijderd in de periode oktober tot begin maart. Staatsbosbeheer werkt volgens het FSC keurmerk en de gedragscode bosbeheer. Dat betekent dat we rekening houden met de aanwezige dieren. Bomen met nestholtes, mierenhopen, dassenburchten worden ontzien. Het vrijkomende hout gaat naar de houtverwerkende industrie. De opbrengsten van de houtverkoop worden gebruikt voor het beheer van natuurgebieden in Nederland.

Wat merkt u ervan?

In de zwart omlijnde bosgebieden zijn oogstmachines aan het werk. Boomstammen worden langs enkele brede zandpaden gestapeld en afgevoerd door houttransportauto’s. Op de kaart met rood aangegeven. Fietspaden blijven toegankelijk. Gemarkeerde wandel- ruiter en atb routes zijn tijdelijk slecht bereikbaar en worden na de werkzaamheden hersteld. Onze excuses voor de overlast.

2016-08-01 10_29_43-Greenshot

2016-08-01 13_37_01-Greenshot.png oude willem

2016-08-01 13_54_27-Greenshot.png HOEKENBRINK


Meer informatie

Staatsbosbeheer

Bosweg 27-b 9423 TA Hoogersmilde

c.joziasse@staatsbosbeheer.nl