‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’


Naast zo’n 20 andere natuurgebieden in Nederland heeft ook het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek zich aangemeld voor deelname aan de verkiezing  ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Deze verkiezing, uitgeschreven door het Ministerie van Economische zaken start op 10 oktober.

Verkiezing mooiste natuurgebied

Onlangs is namens de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek het zogeheten bidbook gepresenteerd aan het Ministerie van Economische zaken. Dit bidbook is gebaseerd op de Ontwikkelagenda dat in 2016 door de Stuurgroep is vastgesteld en laat niet alleen zien welke kwaliteiten het gebied nu heeft, maar vooral ook plannen voor verbetering van kwaliteit en welke ideeën daarvoor leven.

Het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek omvat de Nationale Parken Drents-Friese Wold, Dwingelderveld en het Holtingerveld. Nadrukkelijk wordt in het bidbook ook de relatie met tussenliggende gebieden, de dorpen en de natuurgebieden in de wijdere omgeving gelegd.

Samen vertellen we het verhaal van óns mooiste gebied van Nederland

Vooral de samenhang van het gebied en de samenwerking met bewoners en ondernemers wordt als uitgangspunt gesteld. Een ieder draagt zijn eigen steentje bij met het eigen specifieke verhaal van de streek. Door samenwerking wordt de duurzame relatie tussen dorp/ondernemers, de (grote) natuurgebieden en het agrarisch cultuurlandschap versterkt. Door de samenhang te benadrukken wordt het gebied nóg aantrekkelijker om te wonen, te werken en te recreëren.

Vakjury

Tot 15 september 2016 konden de plannen worden ingediend, plannen voor een natuurgebied dat kan uitgroeien tot Nationaal Park van (inter)nationale allure. Een vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven bekijkt welke inzendingen voldoen aan de criteria. Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam legt de plannen daarna vanaf 10 oktober voor aan het Nederlandse publiek.