Geen nominatie ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’


Het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek ontbreekt in het rijtje met 13 genomineerde natuurgebieden voor de publieksprijsvraag ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. De genomineerden werden door Staatssecretaris Martijn van Dam op 10 oktober tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door bekend gemaakt.

Felicitaties
“Wij feliciteren natuurlijk de 13 genomineerde natuurgebieden en wensen hen een succesvolle campagne toe om de Nederlandse natuur over het voetlicht te brengen. We hadden graag deelgenomen”, aldus Henk van Hooft, voorzitter van de Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek. Van Hooft stelt eerder verbaasd te zijn dan teleurgesteld: “Met twee Nationale Parken in ons gebied en het Oerlandschap Holtingerveld, met hunebedden, grafheuvels, vier gescheperde schaapskuddes, uitgestrekte heidevelden, prachtige brink- en esdorpen, hard werkende gastvrije recreatie- en agrarische ondernemers, lieflijke plekjes met hotels en Bed & Breakfasts: in de Drents-Friese Grenstreek kun je de échte natuur beleven. We nodigen iedereen uit om dat zelf te komen ervaren”. Drenthe valt niet helemaal buiten de boot met de publiekswedstijd ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Van Hooft: “Nationaal Park Drentsche Aa is wel genomineerd en samen zullen we ons inspannen de Drentse natuur op de (inter)nationale kaart te zetten. Dus gaan wij in het Regionaal Landschap volop door met het realiseren van onze ambities”.
Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek
De Stuurgroep is van mening dat dit proces van samen nadenken over ambitie veel energie oplevert.  We willen dan ook graag  samenwerken met andere Nationale Parken zoals Weerribben-Wieden en Drentsche Aa. Want samen vertellen de twintig Nationale Parken het verhaal van de Nederlandse natuur! Alle partijen in de Stuurgroep hebben commitment gegeven aan het vervolgproces. We willen nu samen stappen zetten en elkaar ook het succes te gunnen. We moeten samen zowel ecologische kwaliteit, als toeristische kwaliteit op orde brengen. En niet in de laatste plaats onze inwoners meenemen. Met andere woorden: als het Landelijke programma Nationale Parken  in 2018 klaar is, hebben wij het grootste deel van onze ambitie, verwoord in de Regionale Ontwikkelagenda, gerealiseerd.
Mooiste en belangrijkste natuurgebieden van Europa
Zuidwest Drenthe betreft een afwisselend landschap waar het ontstaan van Nederland en haar eerste bewoners duidelijk zichtbaar is. “En of het allemaal nog niet genoeg is…”, gaat Van Hooft verder, “Vele organisaties zetten alles op alles om het gebied nóg mooier te maken…” Van Hooft doelt hiermee onder andere op twee grote herinrichtingsprojecten die mede gefinancierd zijn door Life, het Europese Financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura-2000 gebieden. Het project in het Dwingelderveld is inmiddels afgerond en die in het Drents-Friese Wold wordt opgestart. “Met het meebetalen aan onze projecten geeft Brussel aan dat we behoren tot de mooiste natuurgebieden van Europa!”.
Verkiezing 'Mooiste Natuurgebied van Nederland'
Met de verkiezing 'Mooiste Natuurgebied van Nederland' kan het publiek zich uitspreken over onze natuur, verbeteren we de kwaliteit en toegankelijkheid én zetten we onze mooiste natuurgebieden en landschappen voor binnen- en buitenlandse bezoekers op de kaart. Deze verkiezing draagt bij aan de bekendheid van onze natuur, en daarmee aan de waardering ervoor.
Welk natuurgebied in Nederland vindt u het mooist? Breng uw stem uit op www.mooistenatuurgebied.nl