Bestuursexcursie Dag van de Nationale Parken


De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek nodigt raadsleden van de gemeenten Westerveld, Ooststellingwerf, Midden-Drenthe en De Wolden en statenleden van de Provincies Drenthe en Fryslan uit voor een ontmoeting en excursie op 24 mei, de Europese dag van de Nationale Parken. De Stuurgroep wil graag in gesprek gaan over actuele thema’s rond de Nationale Parken zoals ‘wilde natuur’, recreatiezonering en merkactivatie.

De start is bij de De Bosberg in Appelscha Wie wil kan een kijkje nemen op de Bosbergtoren met een prachtig uitzicht over het Drents-Friese Wold.

Om 17.30 uur zal voorzitter Henk van Hooft het gezelschap welkom heten en een inhoudelijke toelichting geven op het programma en de achtergronden. Het gezelschap vertrek vervolgens met een bus voor een excursie

Onderweg worden actuele zaken met de deelnemers gedeeld en volgt een wandeling met 'wilde natuur' als thema, onder leiding van Staatsbosbeheer. In het Bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen zal een gesprek plaatsvinden over de hierboven genoemde onderwerpen. Het gesprek is onder leiding van voorzitter Henk van Hooft. Na het gesprek vertrekt de bus richting Appelscha waar we voor 22.00 uur zullen aankomen.