Groen licht voor toekomstkaart routes Drents-Friese Wold


Drents-Friese Wold wordt natuurlijker en avontuurlijker
In de vergadering van 11 juni 2020 heeft de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek ingestemd met de ‘toekomstkaart voor routes’ in Nationaal Park Drents-Friese Wold. Door verplaatsing van routes wordt het ontstaan van een stille natuurkern mogelijk, terwijl het aantal kilometers aan routes gelijk blijft. De stuurgroep werkt aan een plus op de kwaliteit. Een uitvoeringsplan is de volgende stap om het Nationaal Park Drents-Friese Wold natuurlijker en avontuurlijker te laten worden.

Natuurlijker en avontuurlijker
Het verleggen en verplaatsen van routes betekent dat er in de kern van het Nationaal Park een gebied komt dat meer natuurlijk is dan we in Nederland gewoon vinden. Dat is goed voor de dieren en planten. Maar dat levert ook een bijzonder avontuur op voor mensen. De paden worden hier niet meer onderhouden, dus af en toe moet je over of om een boomstam heen, of zelfs even op zoek waar het pad eigenlijk ligt, zo dicht wordt het bos. En dat betekent dat je onverwacht oog in oog met een dier kunt komen te staan. Avontuurlijker en natuurlijker dus. Voor ruiters, menners en ATB’ers is en blijft er in het Nationaal Park een mooi netwerk van gemarkeerde routes vol afwisseling en uitdaging. De paden waarover deze routes lopen, worden goed onderhouden. Voor wandelaars blijven er ook vele kilometers gemarkeerde routes en onderhouden paden. En daarnaast zijn wandelaars welkom op niet gemarkeerde paden en in de stille kern.

Uitvoeringsplan
Vanaf nu wordt een uitvoeringsplan voorbereid om de routes in een periode van vijf jaar te verleggen. Sommige maatregelen zijn vrij eenvoudig uit te voeren; de eerste aanpassingen zijn al uitgevoerd. Zo is het nieuwe beleeffietspad door de Oude Willem inmiddels geopend. Het oude fietspad met naastgelegen zandpad wordt nu afgesloten. Andere aanpassingen vergen wat meer tijd en meer budget.


Korte en lange termijn
De oranje en de blauwe ruiterroutes worden deze zomer gewijzigd. De paaltjes worden hergebruikt in nieuwe routes. Ook het verleggen van wandelroutes kan de komende periode starten. Het verplaatsen van ATB-routes vergt ‘maatwerk’ tussen de terreinbeheerder en de ATB-clubs. Daarnaast moet er waarschijnlijk nog een wettelijke natuurtoets plaatsvinden om de gevolgen van de ingreep op de natuur in kaart te brengen. Of dit nodig is hangt af van de definitieve tracés en de verwachte impact op natuur.  Bij de leden van de Stuurgroep staat voorop dat er geen route verplaatst wordt voordat de nieuwe gerealiseerd is.

Meer informatie
Meer informatie en alle documenten over het gebiedsproces stille kern zijn te vinden in de rubriek 'stille kern'>>


kaart

Download het volledige bestand van de kaart>>> (4,6 mb)