Enquete betrokkenheid inwoners


Hoe zijn inwoners in de Drents-Friese Grensstreek (Westerveld, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Midden Drenthe, De Wolden, Meppel en Hoogeveen) betrokken bij de nationale parken? Wat motiveert ze? En waar lopen ze tegenop? In zijn stageonderzoek probeert Wisse van Engelen, student Bos- en Natuurbeheer aan de universiteit van Wageningen, antwoorden op deze vragen te vinden. Hiermee helpt hij de Stuurgroep van de nationale parken om u beter te betrekken bij de nationale parken. Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Ga dan vóór 9 april naar de volgende link om de vragenlijst in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/TJVSXTR of neem contact op met wisse.vanengelen@wur.nl. Het invullen duurt slechts 5 tot 10 minuten. Uw mening wordt gewaardeerd.