Videofragmenten en documentaires over het Drents-Friese Wold


Met enige regelmaat worden er in het Nationaal Park Drents-Friese Wold opnames gemaakt. Zowel door professionals als amateurs. Leuke, informatieve of interessante filmpjes geven we hieronder weer.

12 oktober 2014, Desert trail om het zand in de Kale Duinen weer los te maken, zodat het weer kan stuiven.

23 maart 2010 Herstel Vledder Aa, fase 2. Boswachter André Donker van Natuurmonumenten vertelt.

16 maart 2010 Bosomvorming in Berkenheuvel. Boswachter André Donker van Natuurmonumenten vertelt over bosomvorming de geschiedenis van dit deel van het Nationaal Park.

22 mei 2009. Boommarters steeds vaker slachtoffer van verkeer. Boswachter Corné Joziasse van Staatsbosbeheer vertelt zijn verhaal op RTV Drenthe.

16 maart 2009. Prachtige amateurvideo over de schaapskudde van het Doldersummer- en Wapserveld

19 februari 2008. Met leadersubsidie werden de entrees bij Hoogersmilde en Terwisscha verbeterd. RTV Drenthe maakte er een nieuwsitem over.

maart 2007. Een amateurfilmer maakte mooie beelden van het ven achter het bezoekerscentrum, waar de padden stevig hun best deden

videofragmenten worden in principe alleen met toestemming van de maker op de website geplaatst. Stelt u vast dat de vereiste toestemming niet is gegegeven, of hebt u anderszins bezwaar tegen publicatie op deze site, neemt u dan contact op met het secretariaat van het Nationaal park(info@np-drentsfriesewold.nl)