Particuliere eigenaar evenementenloket


Deze informatie is bedoeld voor particulieren met eigendom binnen de grens van het Nationaal Park.

Het Drents-Friese Wold wordt naast de grote terreinbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en de maatschappij van Weldadigheid, beheert door meerdere kleinere particuliere eigenaren. Van sommige hebben we contactgegevens en weten we waar hun bezit ligt. Maar van heel veel weten we dat niet precies. De privacywetgeving zorgt ervoor dat we gegevens uit het Kadaster niet mogen gebruiken om eigenaren te benaderen over nieuwe afspraken. Maar we willen de toestemming voor gebruik van terrein van particulieren wel graag net zo goed regelen als voor de grote terreinbeheerders. Daarom hierbij het volgende aanbod aan alle particuliere eigenaren in het Nationaal Park Drents-Friese Wold:

Geef een kaart of kadastrale nummers door van uw bezit aan het loket. Geef daarbij ook uw contactgegevens door, zodat we u kunnen informeren.

Laat weten of paden over uw terrein wel of niet gebruikt mogen worden voor evenementen of dat u dat per geval wilt beoordelen.

Wilt u meer informatie over de werkwijze, dan kunt u mailen met het loket. Of bellen met Lysander van Oossanen, boswachter van Staatsbosbeheer. Contactgegevens staan op de hoofdpagina Evenementen onder Vragen of hulp nodig .