Delen van kennis


Naast de uitvoering van maatregelen in het veld is het delen van kennis over behoud en ontwikkeling van de natuur in het Drents-Friese Wold een van de speerpunten van het project LIFE Going up a level. Zo is het doel van lezingen, excursies en veldsymposia om mensen in de regio - bewoners, ondernemers – te betrekken en te informeren en bij voorkeur in de buitenlucht met elkaar gesprek te gaan. Maar er is meer:

lezing 24102016 1

Experiment Uitmijnen

Een bijzonder onderdeel in het project LIFE Going up a level is het experiment uitmijnen. Het uitmijnen is een belangrijke schakel in de omvorming van de Oude Willem tot natuurgebied. Het consequent maaien en afvoeren in combinatie met selectief bemesten moet gaan zorgen voor het onttrekken van fosfaat aan de bodem. Het experiment is niet nieuw, de schaal waarop het hier gebeurt – een gebied van ruim 300 hectare – is dat wel.

Het uitmijnen in Oude Willem is opgezet voor een proefperiode van vijf jaar. De proef moet inzicht opleveren tegen welke praktische problemen je aanloopt als je de methode op zo’n groot oppervlakte toepast met een grote variatie aan percelen. De inzet daarbij is om zoveel mogelijk te werken met een vaste groep pachters.

Periodiek wordt een bijeenkomst gehouden met deze pachtersgroep. Op deze bijeenkomsten wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Zo heeft in juli 2016 een van de pachters een demonstratie gegeven met zijn combcut, een maaimachine die kan worden ingezet om het gewas te kammen en selectief onkruiden te maaien.

Antea Group en NMI (Nutriënten Management Instituut in Wageningen) verzamelen in elk najaar de metingen aan bodem en gewas en verwerken dit in een rapportage. De resultaten worden aan de pachters gepresenteerd.

Veldwerkdagen Voortgezet Onderwijs

Scholieren van het Stellingwerfcollege in Oosterwolde worden betrokken bij het experiment uitmijnen. Zij trekken jaarlijks een dag het veld in. Met in 2016 als onderzoeksvraag: "Geeft het beheer in het experiment uitmijnen (maaien, selectief bemesten en afvoeren) de gewenste resultaten?".

De scholieren maakten vegetatieopnamen, namen grondmonsters en hebben deze scheikundig beoordeeld. Twee locaties werden daarbij vergeleken: het onderzoeksgebied Oude Willem en de andere bovenloop van de Vledder Aa, het Aekingerbroek. De resultaten zijn op 17 november 2016 op school gepresenteerd.

veldwerkdag 4

De veldwerkdagen zijn gebaseerd op de IVN aanpak Scholen voor Duurzaamheid. De scholieren vormen een echt adviesbureau en brengen over het uitgevoerde onderzoek een advies uit aan de opdrachtgever. De veldwerkdag in 2016 werd mee begeleid door een ecoloog van advies- en ingenieursbureau Antea

Aanspreekpunt voor de Veldwerkdagen is Arthur Scheper, IVN, e-mail a.scheper@ivn.nl

LinkedIn groep LIFE+ Drents-Friese Wold en Leggelderveld

Voor het delen en ontwikkelen kennis rondom behoud en ontwikkeling van natuur in het Drents-Friese Wold en leggen van (internationale) contacten is een LinkedIn-groep gestart. Aanmelden om deel te nemen aan deze groep kan hier: LinkedIn groep Life+ Drents-Friese Wold en Leggelderderveld. De groep zal vooral in de aanloop naar en na het kennisatelier, dat in 2018 wordt georganiseerd, worden geactiveerd.