Landgoed Boschoord

Landgoed Boschoord is een bijzonder gebied aan de zuidflank van het Drents-Friese Wold. Het is 650 hectare groot en bestaat voor een groot deel uit bos, maar er liggen ook veentjes en vennetjes met hoge natuurwaarden. Hier werkt de Maatschappij van Weldadigheid mee aan nieuw perspectief voor vochtige heide en hoogveentjes. Dat gebeurt door het kappen van productiebos, het ondieper maken van sloten en het vrijstellen van vennen. Het hernieuwde heidelandschap sluit straks nog beter aan op het aangrenzende Doldersummerveld en vergroot daarmee het leefgebied van bijzondere planten en dieren.

legendaboschoord

Werkzaamheden

Begin juli 2018 is gestart met de werkzaamheden op Boschoord.

Een klein deel van het huidige productiebos wordt omgevormd naar vochtige heiden en hoogveentjes. Dat gebeurt door het kappen van het productiebos, het ondieper maken van sloten en het verwijderen van jonge bomen en struiken rondom vennen en vochtige heideterreinen. Door deze maatregelen zal er beter en langer water vastgehouden kunnen worden en krijgt de oorspronkelijke natuur weer de ruimte. Hiervan profiteren dieren zoals het heideblauwtje, de ringslang en de levendbarende hagedis.

Inmiddels is het kappen van bos klaar en het plaggen bijna. De houtsnippers worden verkocht voor biobrandstof en bomen met waarde zijn blijven staan, ook om variatie te creëren.

Toegankelijkheid

Een klein deel van de wandelpaden in het zuidelijk deel van het landgoed Boschoord is tijdelijk afgesloten: dit wordt ter plaatse aangegeven op informatieborden. De dagcamping aan de Storklaan blijft gewoon bereikbaar.

Voor meer informatie over het project LIFE Going up a Level kunt u contact opnemen met Bart Jan Prak van Prolander, telefoon 0592-365259.