Landgoed Boschoord

Landgoed Boschoord is een bijzonder gebied aan de zuidflank van het Drents-Friese Wold. Het is 650 hectare groot en bestaat voor een groot deel uit bos, maar er liggen ook veentjes en vennetjes met hoge natuurwaarden. Hier werkt de Maatschappij van Weldadigheid mee aan nieuw perspectief voor vochtige heide en hoogveentjes. Dat gebeurt door het kappen van productiebos, het ondieper maken van sloten en het vrijstellen van vennen. Het hernieuwde heidelandschap sluit straks nog beter aan op het aangrenzende Doldersummerveld en vergroot daarmee het leefgebied van bijzondere planten en dieren.

legendaboschoord