Oude Willem


Oude Willem ligt in het hart van het Drents-Friese Wold. Het landbouwgebied is circa 450 hectare groot. Daarvan ligt globaal 250 hectare in de provincie Drenthe en 200 hectare in de provincie Fryslân. Deze landbouwgronden vormen we om naar een natuurlijk beeklandschap.

Het gebied Oude Willem gaat weer dienen als brongebied van de Vledder Aa. Het merendeel van de sloten en greppels is inmiddels gedempt, waardoor de grondwaterstand zal stijgen. Een nieuwe slenk gaat het water heel geleidelijk afvoeren naar de Vledder Aa. Deze slenk zal zoveel mogelijk de natuurlijke laagtes in het terrein volgen.

Ook de vennen in het omliggende bos profiteren van de hogere grondwaterstand. Bosranden krijgen een natuurlijke overgang met struiken en kruiden. Met als resultaat een gevarieerd halfopen natuurlandschap midden in het Wold waarin je heerlijk kunt rondzwerven.

Onderstaande uitzending van Roeg LIFE (juni 2018)  gaat over de herinrichting van de Oude Willem

Uitgevoerde werkzaamheden

Update juli 2018

De werkzaamheden in de Oude Willem verlopen zeer voorspoedig. De slenk ten noorden van de noordelijke bosweg is aangelegd. Mede door de gunstige weersomstandigheden is het Gebied Oude Willem (bijna) klaar. Daardoor kunnen de werkzaamheden in de gebieden Landgoed Boschoord en Leggelderveld naar voren gehaald worden. De aannemer is begonnen met het dempen van de Tilgrup.dempen Tilgrup

Download hier een overzicht met voorbereidende werkzaamheden die hebben plaatsgevonden (pdf?handheld=true, 62 kB).

Inrichtingsplan

In 2014 is het inrichtingsplan Oude Willem (pdf 1.9 MB) (pdf?handheld=true, 1.9 MB) vastgesteld. Hierin staan maatregelen op het gebied van natuur, water, bodem, recreatie en landschap. De Bestuurscommissie Oude Willem [link naar organisatie] moet dit inrichtingsplan uitvoeren. Het project LIFE Going up a level is hier een onderdeel van en maakt de uitvoering van natuur en watermaatregelen mogelijk.

Ook recreatie in het natuurgebied wordt nadrukkelijk in de planvorming meegenomen. Onderzocht wordt of de Oude Willem nieuwe ontwikkelingsperspectieven biedt voor lokale ondernemers op het terrein van recreatie en/of natuurbeheer.

Voor de inrichting van het nieuwe natuurgebied vindt overleg plaats met de waterschappen en Staatsbosbeheer