Digitale nieuwsbrief augustus 2018


NP16092601-Header DrFrWold Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Nationaal Park Drents-Friese Wold.

IMG_20160916_131812

Uitnodiging voor het derde Veldsymposium

Op 14 september organiseert het Nationaal Park Drents-Friese Wold in samenwerking met de Bestuurscommissie Oude Willem voor de derde maal een Veldsymposium over allerlei actuele ontwikkelingen in het centrum van het gebied.
Voor deelname aan dit veldsymposium wordt u van harte uitgenodigd.

Het veldsymposium is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met de partners: Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de Maatschappij van Weldadigheid, IVN en de provincies Fryslân en Drenthe en de gemeenten Ooststellingwerf en Westerveld.

Onderwerpen onder andere:

  • Inrichtingsmaatregelen Oude Willem
  • op weg naar een natuurlijk en gevarieerd bos
  • Uitmijnen; 'overgangsbeheer van landbouwgrond naar natuur'
  • Ontwikkeling heischraal grasland
  • Herstel watersysteem, ondermeer door demping van waterafvoerleidingen en realisatie van een slenk in het middengebied van Oude Willem
  • Meer ruimte voor wilde natuur in het centrale deel van het Drents-Friese Wold.

Ontvangst 13 uur bij Hoeve aan de Weg, Bosweg 12, Oude Willem.
Afluiting 16.30 uur.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie>>>

Aanmelden>>>

logos1

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief van het Nationaal Park Drents-Friese Wold omdat uw emailadres is aangemeld. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van deze nieuwsbrief kunt u zich afmelden via de website>>>