Digitale nieuwsbrief oktober 2020


NP16092601-Header DrFrWold Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Landschapsbiografie

In september zijn we gestart met het beschrijven van het landschap in de Drents-Friese grensstreek. Buro Overland is gevraagd om deze landschapsbiografie te schrijven. De biografie wordt puur beschrijvend van de historische ontwikkelingen van het gebied en wat je daarvan nu nog kunt zien. De visie hoe we om kunnen en willen gaan met het landschap in de toekomst, is onderdeel van het projectplan Nationale Parken en zal in nauwe samenwerking met gemeenten, inwoners en ondernemers vorm krijgen. De biografie zal begin 2021 beschikbaar komen voor iedereen.

Toegankelijkheid Drents-Friese Wold

Er is deze zomer veel te doen geweest over de toegankelijkheid van de natuur in het DFW. Deels naar aanleiding van de nieuwe routestructuren en deels door vragen rondom evenementen. We zijn op dit moment met verschillende organisatoren ondernemers en bestuurders in gesprek om een oplossing te vinden. Zodra er meer duidelijkheid is over de toegankelijkheid, zullen we daar ook in de nieuwsbrief aandacht aan besteden.

Subsidie aanvraag

De Minister van LNV heeft in juli 2019 aangekondigd de nationale parken extra financieel te willen ondersteunen bij de ontwikkeling richting de ambities in de nieuwe standaard voor nationale parken in Nederland. We hebben dan ook vanuit Zuidwest Drenthe een subsidie-aanvraag ingediend bij het ministerie van LNV. We verwachten eind dit jaar een beschikking, zodat we volgend jaar van start kunnen gaan met het project. Het projectplan is via de website te downloaden.
Lees meer>>>

Nieuw boek: ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’

Onlangs vond in Villa Nova in Zorgvlied de presentatie plaats van het nieuw verschenen boek ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’. Het eerste exemplaar daarvan werd met enig ceremonieel uitgereikt aan ‘kolonioloog’ Wil Schackmann.

lees meer>>>

Op het spoor van de dieren van het Wold

Het nieuwe fietspad in het Drents-Friese Wold bij Staatsbosbeheer wordt volgende maand officieel geopend. Al vanaf juni kun je via de nieuwe fietsknooppunten 38 en 39 dwars door het bos en langs de graslanden van de Oude Willem fietsen. Het heet niet voor niks een beleeffietspad, de unieke banken en rustplekken, de QR codes met diereninformatie, uitkijkheuvel en de wilgenhouten hut maken dat je fietsend het gebied optimaal kunt ervaren. Echt de moeite waard om deze nieuwe route te fietsen en eens op onverwachte plekken te stoppen.

Het Beleeffietspad is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Drenthe in het kader van het project ‘Op Fietse’.

Oude Willem

Vanuit het Life project “Going up a level”, waar de Oude Willem een deelproject van is, worden de laatste puntjes op de i gezet. De voormalige oversteek in de Oude Willem, waar een fietspad en ruiterroute liepen, is verplaatst. Ook de ruiterroutes, MTB verbinding en het fietspad zijn verplaatst naar andere locaties. Dit in samenspraak met vertegenwoordigers van de ruiters en MTB-ers. Zie ook de kaarten op de website: ruiter- en menroutes.
Ook is de Oude Willem sterk veranderd in uiterlijk; lees meer in de boswachtersblog maaien is keuzes maken>>>

Opknappen fietspaden

Afgelopen periode zijn er veel kilometers  fietspaden met half verharding opgeknapt. Een deel van de fietspaden heeft een nieuwe toplaag gekregen, een deel is geveegd en daardoor breder geworden en het fietspad in de Kale Duinen is op plekken gerepareerd. De werkzaamheden zijn afgerond en de tijdelijke markeringen bij de bijzonder planten en mierennesten is Staatsbosbeheer aan het weghalen.

Tapuiten op de Kale Duinen

De tapuiten zijn weer vertrokken naar Afrika. Afgelopen broedseizoen hebben, van de 50 paar, 40 paar tapuiten hier hun legsel grootgebracht. De tapuiten die broeden in de Kale Duinen hadden dit jaar onze bijzondere aandacht. Want de Corona uitbraak, het prachtige lenteweer en de daarop volgende toestroom van recreanten, viel tegelijk met het broedseizoen. Met een extra wandelroute, rechtstreeks naar de uitkijktoren, (ver)dwaalden de gasten in het gebied minder en hadden de broedvogels meer rust.

U ontvangt deze digitale nieuwsbrief van het Nationaal Park Drents-Friese Wold omdat uw emailadres is aangemeld. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van deze nieuwsbrief kunt u zich afmelden via de website>>>