Wilde natuur maart 2019


Nieuwsbrief project Wilde natuur in het Drents-Friese Wold.

Grote belangstelling inloopbijeenkomst wilde natuur

Ruim 300 personen maakten op 26 februari gebruik van de uitnodiging van de Stuurgroep Regionaal Landschap om ideeën en wensen kenbaar te maken bij de inrichting  van een zone ‘wilde natuur’ in nationaal park Drents-Friese Wold.

Inrichting van een deel van het Drents-Friese Wold waar de natuur meer zijn gang kan gaan, is afgesproken in het Beheer- en Inrichtingsplan (BIP) dat voor de instelling van het Nationaal Park in 1998 is vastgesteld. In 2012 is het BIP vernieuwd en zijn concrete doelen geformuleerd om het BIP stapsgewijs uit te voeren. Eén van die stappen is de realisatie van een kerngebied waar de natuur meer ruimte krijgt. De wijze waarop dit gerealiseerd wordt, gaat in samenspraak met belangenorganisaties en bewoners.

Op 26 februari lagen schetsen op tafel die vooral betrekking hadden op de gemarkeerde routes in het gebied. Van zowel de kant van de ruiters en menners, mountainbikers, wandelaars en terreinbeheerders waren wensen en ideeën op kaarten gezet voor onder meer verplaatsing en verbetering van routes rond een wilde natuurkern. De contouren van een wilde natuurkern is in beeld gekomen na een tweetal breed opgezette werksessies in april en mei van vorige jaar.

web3

Zoveel mensen zoveel wensen

Ging het ons in de eerste plaats om de routes, aanwezigen maakten van deze avond gebruik om nog meer naar voren te brengen. Een hele puzzel om alle opmerkingen te groeperen. Zo zijn er opmerkingen over:

-routes/zonering/alternatieven

-natuur/natuurdoelen

-evenementen (nu en in de toekomst)

-actueel beheer/onderhoud

-economisch belang recreatie/Drents-Friese Wold -het proces

-en ‘overige opmerkingen’

De lijst met alle opmerkingen van 26 februari zijn te downloaden vanaf de website>>>
Achtergrondinformatie met achtergronddocumenten>>>

Hoe verder

De werkgroep wilde natuur buigt zich over alle aangedragen opmerkingen en suggesties. Een nieuwe uitwerking van kaarten wordt besproken met de betrokken belangenorganisaties en komt ter sprake tijdens de bijeenkomst van het Gebruikersplatform Drents-Friese Wold. De bedoeling is dat in mei nogmaals met de streek gecommuniceerd wordt en dat de Stuurgroep Drents-Friese Grensstreek in de vergadering van juni zich beraadt over het proces en het vervolg.

Tussentijdse ontwikkelingen worden gecommuniceerd via de website en deze digitale nieuwsbrief. Opmerkingen en suggesties blijven welkom via het contactformulier>>>

Uw mailadres hebt u in het afgelopen jaar verstrekt om u te kunnen informeren over bijeenkomsten. Mailadressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van deze nieuwsbrief kunt u zich afmelden via de website>>>