Aanpak in het gebied

Water was de sleutel in het project LIFE Going up a level. Een natuurlijker (hoger) waterpeil tilt de natuur van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld naar een hoger plan: rijker, gevarieerder en nog spannender om te beleven.

Het Drents-Friese Wold is het grootste aaneengesloten bosgebied van Noord-Nederland. Door het natuurlijke grondwaterpeil te herstellen, kan de natte heide tot leven komen en ontstaan er moerasbossen en bloemrijke beekdalgraslanden. Stroompjes en beken zorgen voor verbindingen.

De werkzaamheden bestonden uit het dempen of ondieper maken van sloten en greppels, zodat de grondwaterstand kan stijgen. Bosranden kregen een natuurlijke overgang met struiken en kruiden. Op voormalige landbouwgronden werd de bovenste, bemeste bovenlaag verwijderd, zodat er vochtige heide en heischraal grasland kan ontstaan. Daarnaast wordt er voorlopig nog gemaaid.

Niet alleen planten en dieren hebben baat bij de veranderingen. Alle veranderingen in het gebied bieden ook kansen voor recreatieve ontwikkeling. Bezoekers kunnen nog meer van het gebied genieten, bijvoorbeeld door heerlijk te wandelen en te fietsen langs bloeiende vennen, veentjes en heidevelden. Het draagt bij aan het wilderniskarakter dat we in het Drents-Friese Wold willen versterken. Het Drents-Friese Wold moet een van de weinige gebieden in Nederland worden waar je wildernis kunt ervaren.