Beekdal Vledder Aa


Tussen de esdorpen Vledder, Wapse en Doldersum ligt het beekdal Vledder Aa. In opdracht van het Rijk gaan we het stuk tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg op een natuurlijke wijze inrichten.

Het eerste deel is in 2014 al gedaan waarbij de beek is hersteld naar de natuurlijke loop. De komende jaren is het overige deel aan de beurt, waarbij 204 hectare van het nieuwe natuurnetwerk wordt ingericht. Hiermee gaat Prolander in opdracht van de provincie Drenthe en het waterschap Drents Overijsselse Delta aan de slag. Het project ‘Beekdal Vledder Aa’ is onderdeel van het Programma Natuurlijk Platteland Zuidwest Drenthe.

Opgaven

Het inrichten van 204 hectare natuur is een opgave vanuit het Rijk. Het plangebied maakt namelijk deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat belangrijke natuurgebieden met elkaar verbindt. Ook moeten in dit project de doelen van Kader Richtlijn Water (KRW) een plek krijgen, zodat de waterkwaliteit van de Vledder Aa verbetert. Van dit specifieke onderdeel is het waterschap opdrachtgever. Daarnaast is het vanwege klimaatverandering belangrijk dat het gebied om kan gaan met hele natte en met hele droge periodes, door water te bergen en vast te houden (beleidskader: Waterbeheer in de 21e eeuw,WB21). Het doel in dit project is om een natuurlijk en klimaatbestendig beeksysteem te ontwikkelen. Een systeem dat goed past in de omgeving, waarin naast natuur, ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol spelen.

Ligging projectgebied

Op onderstaande kaart is de ligging van het projectgebied weergegeven. Bekijk een grotere versie van de kaart (png, 323 kB).

Het projectgebied van het beekdal Vledder Aa ligt ingesloten door de esdorpen Vledder, Doldersum en Wapse. Ten noorden en oosten ligt het Nationale Park het Drents-Friese Woud en Oude Willem en ten noordwesten ligt het buurtschap Boschoord. Het is het deel van Natuurnetwerk Nederland dat nog niet is ingericht tijdens fase 1. In de directe omgeving van het plangebied liggen nog een paar verspreide inrichtingsopgaven van terrein beherende organisaties. In het kader van werk met werk maken wordt gekeken welke werkzaamheden meegenomen kunnen worden binnen dit project.

Planning

We staan aan het begin van het project Beekdal Vledder Aa. In 2020 zijn diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd om het gebied beter te begrijpen, met name onder de grond. Hierdoor kan een inrichting worden gekozen die goed bij het gebied past en schade op de omgeving wordt voorkomen. 2021 Staat in het teken van het opstellen van een inrichtingsplan. Dat doet Prolander samen met projectpartners zoals provincie Drenthe, gemeente Westerveld, waterschap Drents Overijsselse Delta en natuurbeherende organisaties. Het opstellen van het inrichtingsplan is een proces van onderzoeken, schetsen, bespreken, bijsturen en steeds concretere plannen maken. Een puzzel die van grof naar fijn gaat. Ook mensen in de omgeving van het gebied spelen - vanuit hun betrokkenheid - in dit proces een belangrijke rol. Het doel is dat de nieuwe inrichting van het beekdal Vledder Aa in 2023 gereed is.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u als omwonende of belangstellende op de hoogte blijven van de plannen, de voortgang van het project en de momenten waarop u desgewenst uw bijdrage kan leveren? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van het project Beekdal Vledder Aa.

Meer informatie

Behalve in de nieuwsbrief vindt u ook op deze webpagina alle informatie over Beekdal Vledder Aa. Met direct omwonenden zoeken we regelmatig persoonlijk contact. Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Deirdre Lagas (projectleider bij Prolander) via zuidwestdrenthe@prolander.nl.


Nieuws

Storymap

Via deze link kunt u het verhaal van Vledder a lezen en de ontwikkelingen rondom de inrichting.

Video: terugblik Fietstocht Vledder Aa

Vrijdag 25 juni 2021 organiseerden we een fietstocht langs de Vledder Aa. Op interessante plekken langs de route vertelden deskundigen alles over de loop van het water, de natuur en cultuurhistorie in het beekdal. Ook was er ruimte voor deelnemers om hun toekomstvisie te delen. Bekijk hieronder de video over de fietstocht.

Programma Natuurlijk Platteland

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.