Beekdal Vledder Aa


Tussen de esdorpen Vledder, Wapse en Doldersum ligt het beekdal Vledder Aa. In opdracht van het Rijk gaan we het stuk tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg op een natuurlijke wijze inrichten.

Het eerste deel is in 2014 al gedaan waarbij de beek is hersteld naar de natuurlijke loop. De komende jaren is het overige deel aan de beurt, waarbij 204 hectare van het nieuwe natuurnetwerk wordt ingericht. Hiermee gaat Prolander in opdracht van de provincie Drenthe en het waterschap Drents Overijsselse Delta aan de slag. Het project ‘Beekdal Vledder Aa’ is onderdeel van het Programma Natuurlijk Platteland Zuidwest Drenthe.

Opgaven

Het inrichten van 204 hectare natuur is een opgave vanuit het Rijk. Het plangebied maakt namelijk deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat belangrijke natuurgebieden met elkaar verbindt. Ook moeten in dit project de doelen van Kader Richtlijn Water (KRW) een plek krijgen, zodat de waterkwaliteit van de Vledder Aa verbetert. Van dit specifieke onderdeel is het waterschap opdrachtgever. Daarnaast is het vanwege klimaatverandering belangrijk dat het gebied om kan gaan met hele natte en met hele droge periodes, door water te bergen en vast te houden (beleidskader: Waterbeheer in de 21e eeuw,WB21). Het doel in dit project is om een natuurlijk en klimaatbestendig beeksysteem te ontwikkelen. Een systeem dat goed past in de omgeving, waarin naast natuur, ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol spelen.

Ligging projectgebied

Op onderstaande kaart is de ligging van het projectgebied weergegeven. Bekijk een grotere versie van de kaart (png, 323 kB).

Het projectgebied van het beekdal Vledder Aa ligt ingesloten door de esdorpen Vledder, Doldersum en Wapse. Ten noorden en oosten ligt het Nationale Park het Drents-Friese Woud en Oude Willem en ten noordwesten ligt het buurtschap Boschoord. Het is het deel van Natuurnetwerk Nederland dat nog niet is ingericht tijdens fase 1. In de directe omgeving van het plangebied liggen nog een paar verspreide inrichtingsopgaven van terrein beherende organisaties. In het kader van werk met werk maken wordt gekeken welke werkzaamheden meegenomen kunnen worden binnen dit project.

Planning

We staan aan het begin van het project Beekdal Vledder Aa. In 2020 zijn diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd om het gebied beter te begrijpen, met name onder de grond. Hierdoor kan een inrichting worden gekozen die goed bij het gebied past en schade op de omgeving wordt voorkomen. 2021 Staat in het teken van het opstellen van een inrichtingsplan. Dat doet Prolander samen met projectpartners zoals provincie Drenthe, gemeente Westerveld, waterschap Drents Overijsselse Delta en natuurbeherende organisaties. Het opstellen van het inrichtingsplan is een proces van onderzoeken, schetsen, bespreken, bijsturen en steeds concretere plannen maken. Een puzzel die van grof naar fijn gaat. Ook mensen in de omgeving van het gebied spelen - vanuit hun betrokkenheid - in dit proces een belangrijke rol. Het doel is dat de nieuwe inrichting van het beekdal Vledder Aa in 2023 gereed is.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u als omwonende of belangstellende op de hoogte blijven van de plannen, de voortgang van het project en de momenten waarop u desgewenst uw bijdrage kan leveren? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van het project Beekdal Vledder Aa.

Meer informatie

Behalve in de nieuwsbrief vindt u ook op deze webpagina alle informatie over Beekdal Vledder Aa. Met direct omwonenden zoeken we regelmatig persoonlijk contact. Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Deirdre Lagas (projectleider bij Prolander) via zuidwestdrenthe@prolander.nl.


Nieuws

Storymap

Via deze link kunt u het verhaal van Vledder a lezen en de ontwikkelingen rondom de inrichting.

Interview: Passen, meten, maaien

Het beekdal van de Vledder Aa is een gevarieerd landschap met een hoge biodiversiteit. Om dit in stand te houden, is het belangrijk om regelmatig te maaien. Dat is een stuk gecompliceerder dan het lijkt. Widmar van der Meer,  boswachter in het Drents-Friese Wold, vertelt waarom het maaien van deze graslanden belangrijk en tegelijk ingewikkeld is. “Eigenlijk houden we geen natuur, maar een oud, zeer divers cultuurlandschap in stand.”

Honderd jaar geleden maaiden boeren heel organisch. Niet al het gras ging in één keer van het land. Sommige stukken werden vroeg in het jaar gemaaid, andere later. Dit zorgde voor een grote biodiversiteit, veel verschillende bloemen, insecten en vogels. Door ontwatering werd het gebied minder nat.  De komst van grote machines en een drogere grond, maakte het mogelijk om al het land in één keer te maaien. Daar zijn ze rondom de Vledder Aa inmiddels vanaf gestapt. “Het is niet perse makkelijker om niet alles in één keer te maaien, maar het is belangrijk om de biodiversiteit hoog te houden”, vertelt Widmar. “Veel vogels broeden op de grond en niet allemaal in dezelfde periode.  Ook niet alle planten bloeien tegelijkertijd. Als we maaien voordat er zaad bij bepaalde planten is ontstaan,  komen die planten het jaar erop niet terug. Als we dat blijven doen, houden we uiteindelijk een monotoon landschap over, waarmee we ook de vogels en insecten verliezen.”

Foto: de witte delen in het veld zijn gemaaid, dit is het resultaat van het maaibeheer.

Mozaiek van gemaaide grond

Het is maatwerk om te zorgen dat de flora en fauna genoeg tijd krijgen om te groeien. “Voordat we kunnen maaien, kijken we waar de vogels broeden en welke planten er bloeien. Daar rolt een kaart uit waar precies op staat waar gemaaid kan worden en waar niet. Dit verandert constant, dus iedere twee á drie weken gaan we opnieuw het veld in om te kijken welke plekken op dat moment gemaaid kunnen worden. Zo gaan we het hele gebied door. Uiteindelijk ontstaat er een soort mozaïek van vroeg, laat, of helemaal niet gemaaid grasland”, vertelt Widmar.

Zodra het mooi weer is, melden de pachters zich bij Staatsbosbeheer.  Widmar en andere onderzoekers bekijken het gebied en zetten met stokjes precies af waar gemaaid mag worden. “Als agrariër moet je hier mee om kunnen gaan, het is heel tijdrovend, ook voor ons. Er zijn stukken die we zelf maaien omdat de grond te nat is voor reguliere machines. We werken met aangepast materiaal, soms zelfs met rupsbanden.” Toch vindt Widmar het alle moeite waard. “Dit is de manier om een hoge biodiversiteit te krijgen en een mooi, half open beekdallandschap te behouden. De planten, de dieren, daar doen we het uiteindelijk voor. En voor het oog natuurlijk.”

Terugblik Fietstocht Vledder Aa

Vrijdag 25 juni organiseerden we een fietstocht langs de Vledder Aa. Op interessante plekken langs de route vertelden deskundigen alles over de loop van het water, de natuur en cultuurhistorie in het beekdal. Ook was er ruimte voor deelnemers om hun toekomstvisie te delen. Bekijk hieronder de video over de fietstocht.

Benieuwd naar de fietstocht? Informatieborden met uitleg over het gebied staan nog de hele zomer langs de route.

Download de routekaart (pdf, 221 kB)

Download de officiële uitnodiging (pdf, 99 kB)