Update werkzaamheden


Op de erven van Madeweg 1 en 3 in Doldersum en Landweg 5 en 5a in Wapse vinden de komende tijd werkzaamheden plaats. Het gaat om de sloop van een aantal schuren met asbest. Een aantal schuren is instabiel, dat zorgt voor een onwenselijke situatie. De sloopwerkzaamheden en de mogelijke verdere ontwikkeling van de erven horen niet bij de inrichting van het beekdal. Op welke wijze de erven worden doorontwikkeld is op dit moment nog niet duidelijk.