Op zoek naar een nieuwe Vledder Aa


De plannen voor het beekdal Vledder Aa zijn volop gaande. Maar is een meander – een kronkelende beek - wel de beste oplossing voor de beek? Of toch niet? “Dat gaan we komend half jaar onderzoeken”, zegt Peter van Bergen, hydroloog bij Prolander.

“Wat het beste bij de beek past hangt van allerlei factoren af. Bijvoorbeeld het verhang: de helling van de beek. De helling is niet overal constant”, vertelt Peter. Het verhaal van de werkzaamheden begon al in fase 1, 2014, toen een deel van de meander hersteld is. “De meander zag er in het begin best aardig uit. Maar de huidige meander voert in de zomer weinig water af en groeit daardoor snel dicht. Daardoor is de beek moeilijk zichtbaar in het landschap.” In natte periodes kan de dichtgegroeide beek zorgen voor wateroverlast op de flanken. Er is veel onderhoud nodig om het dichtgroeien te voorkomen. Dat gegeven moeten we meenemen in het ontwerp van fase 2. Nu dus. De vraag is welk type beek in de huidige tijd past. In de loop van de tijd is het landgebruik en het klimaat veel veranderd. Peter: “Voor een natuurlijke meander is veel meer water nodig. De bochten slijten uit door het kracht van het water. En die kracht heeft het water in de Vledder Aa op dit moment niet meer. De vraag is daarom of de meander die er lag in de jaren '50 nog steeds de beste optie is.”

Foto: omgeving Vledder Aa.

Opties voor de beek

In de schetssessies van afgelopen maand zijn verschillende opties ter sprake gekomen. “We willen niet dat tijdens regenval het water met een piek het gebied verlaat. Maar dat het dagen nadien nog langzaam afstroomt en vastgehouden kan worden”, zegt Peter. Dit zorgt voor minder wateroverlast benedenstrooms. En door het vasthouden kan de natuur en landbouw ervan profiteren. Een optie die hierbij past is bijvoorbeeld een moerasbeek. Het moeras zorgt ervoor dat water vastgehouden wordt en langzaam afstroomt. En een bijkomend voordeel is dat moeras water zuivert.

Peter vervolgt: “Een andere optie is om bijvoorbeeld delen van de huidige beek te behouden en onderdeel te maken van het beeksysteem. Het is niet enkel een zoektocht naar een beeksysteem waarbij de natuur optimaal tot haar recht komt. Ook cultuurhistorie, beheer, onderhoud én de beleving van het water spelen een rol bij de keuze voor een bepaald type beek”.

Wel of geen meander

Peter sluit af: “We sluiten niet uit dat de meander terugkomt in delen van de beek, maar het moet wel passen. Er zijn veel opties, de komende tijd gaan we op zoek naar de beste oplossing(en). Zodra hier meer over bekend is, communiceren we hierover.”