Drenthe koploper in natuurontwikkeling

Voor het realiseren van het samenhangend natuurnetwerk hebben de provincies samen met het Rijk afgesproken dat er tot 2027 zo’n 80.000 hectare aan het natuurnetwerk in Nederland is toegevoegd.

Drenthe is op dit moment koploper. Van de 28.000 hectare natuur die landelijk tussen 2011 en 2016 is verwezenlijkt ligt 5300 in Drenthe.
Gedeputeerde Henk Jumelet vertelt in Roeg van 18 maart 2017 hoe Drenthe hierin slaagt. Samenwerking staat centraal. Kijk van minuut 7 tot 10.