uitmijnen

Een bijzonder onderdeel in het project LIFE Going up a level is het experiment uitmijnen. Het uitmijnen is een belangrijke schakel in de omvorming van de Oude Willem tot natuurgebied. Het consequent maaien en afvoeren in combinatie met selectief bemesten moet gaan zorgen voor het onttrekken van fosfaat aan de bodem. Het experiment is niet nieuw, de schaal waarop het hier gebeurt – een gebied van ruim 300 hectare – is dat wel.