Grondboren met het Stellingwerfcollege

30 leerlingen van Atheneum 6 van het Stellingwerfcollege waren 20 september jl in het veld aan de slag tijdens de tweede Veldwerkdag Oude Willem.

Met als onderzoeksvraag: ‘Geeft het beheer in experiment uitmijnen (maaien, selectief bemesten, afvoeren) het gewenste resultaat?’ hebben de leerlingen vegetatieopnamen gemaakt en grondmonsters genomen. Terug op school worden de monsters scheikundig beoordeeld. Twee locaties worden daarbij vergeleken: het onderzoeksgebied Oude Willem en de andere bovenloop van de Vledder Aa, het Aekingerbroek.

veldwerkdag 4 (1)
De veldwerkdag was gebaseerd op de IVN aanpak Scholen voor Duurzaamheid. De leerlingen vormen daarin een echt adviesbureau en brengen over het uitgevoerde onderzoek een advies uit aan de opdrachtgever. Dat is in dit geval een combinatie van het Nationaal Park en het project LIFE Going up a level. De veldwerkdag werd mee begeleid door een ecoloog van advies- en ingenieursbureau Antea
De leerlingen vonden de middag veel leuker dan vooraf gedacht. Ze waren enthousiast over het boren en de kikkers en verschillende planten die ze hebben gevonden. Dit najaar presenteren ze de resultaten en het advies op school in Oosterwolde.