Ruim 60 mensen op de fiets bij 2e Veldsymposium LIFE

Zo’n zestig mensen stapten 16 september jl. op de fiets tijdens de tweede editie van het Veldsymposium LIFE Going up a level in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Heerlijk nazomerweer droeg bij aan een geslaagde middag.

Onderweg ontmoetten de fietsers op zeven locaties deskundigen van Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Blauwe Brigade, Provincie Fryslân en de Maatschappij van Weldadigheid.

De deskundigen lieten de deelnemers meekijken naar de huidige kenmerken van het landschap en gaven uitleg over doelen en maatregelen van het LIFE-project. Met als rode draad het tegengaan van verdroging kwamen aan bod de inrichting van de Oude Willem, het experiment uitmijnen, vlinderreservaat Doldersummerveld, beekherstel Vledder Aa en de ontwikkeling van droge en natte heide op het Wapserveld en op landgoed Boschoord. Op alle locaties ontstond zo een boeiende gesprekken.
veldsymp 1 (1)

Gesprekken in het veld

Hieronder een korte weergave van de onderwerpen die in het veld aan bod zijn gekomen:
Beekherstel Vledder Aa – Waterschap Drentse Overijsselse Delta
Bij de Vledder Aa is uitleg gegeven over de ligging van het stroomgebied Vledder Aa ten opzichte van de rest van het beheergebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het gesprek ging daarbij over de afgelopen natte winter. Er was in het najaar 2015 en winter 2016 sprake van extreme neerslag. De normale hoeveelheid is zo’n 900 mm, nu was het ruim 1100 mm (20% meer). In 2014 zijn maatregelen zijn in de middenloop uitgevoerd. Er is uitgelegd waarom nu opnieuw een kraan in het veld aan het werk is. En daarbij is uitgelegd welke maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat de ingrepen voor de natuur (bijvoorbeeld in de Oude Willem) tot onacceptabele effecten op (recreatie)woningen leiden.

Wapserveld - Natuurmonumenten
veldsympoisum2
Met (historische) kaarten in de hand is uitleg gegeven over de plannen om natuurlijke bosranden te creëren en vennen in de omgeving van de Nul te herstellen. Met daarbij aandacht voor welke N2000 soorten we dit doen. Discussie ontstond over de vraag of het ontwikkelen van de bepaalde soort natuur niet ten koste van de andere. En er was enig ongeduld: Wanneer gaat er in het veld nou echt iets gebeuren?

Doldersummerveld – Het Drentse Landschap
Op een van de mooiste plekjes langs de route - op de uitkijktoren aan de rand van het Doldersummerveld – is uitleg gegeven over heidebeheer, over begrazing, over de bijzonderheden van het gebied en de soorten waar we het project LIFE voor doen o.a. klokjesgentiaan, beenbreek, paapje en roodborsttapuit. Vragen waren ook: Waarom is de heide minder paars? En waarom zet Het Drentse Landschap Schotse Hooglanders in en waarom Natuurmonumenten De Spaanse koeien Sayaguesas?

Oude Willem – provincie Fryslan
Bij het “spiegelven” in de Oude Willem stond het experiment uitmijnen centraal. Uitmijnen is een manier om voormalige landbouwgronden te verschralen waarbij gerichte bemesting wordt toegepast om de plantengroei te stimuleren. Alle percelen zijn onderzocht en worden volgens een bemestingsadvies bemest en zoveel mogelijk gemaaid. Op deze wijze wordt fosfaat afgevoerd. Een flink aantal percelen zijn ingezaaid met een gras/klaver mengsel. Klaver brengt op een natuurlijk wijze stikstof in de grond.
In Oude Willem is bewust voor uitmijnen gekozen en niet voor het afgraven van de bovengrond. Door afgraven zou de Oude Willem nog lager komen te liggen en een ontwaterende werking hebben op het omliggende (bos)gebied. En dat nu juist niet de bedoeling. Aan het experiment uitmijnen werken verschillende pachters/boeren uit de omgeving werken mee.

Ganzenpoel - Staatsbosbeheer
Het verhaal bij de Ganzenpoel ging over hoe dit soort bijzondere vennen (zeer zwak gebufferd ven) gaan profiteren van de maatregelen in de Oude Willem. Het ven wordt nu met uitdroging bedreigd. Er is uitleg gegeven over wat er zoal leeft in de Ganzenpoel. En de aandacht richtte zich op het herstel van De Stoevert. Geen onderdeel van het project LIFE Going up a level, maar wel actueel door de werkzaamheden die de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Het gesprek ging over hoe lang het duurt voor er weer plantengroei komt op het kale zand? waarom dode bomen blijven staan? En ook .. of er edelherten komen.