Inloopavond LIFE+ in Wapserveld en de Nul


Op 2 oktober 2018 is er een inloopbijeenkomst over de herinrichtingswerkzaamheden in het Wapserveld en de Nul. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het LIFE-project ‘Going up a level’. De inloopavond wordt georganiseerd door de bestuurscommissie Oude Willem.  U bent tussen 17:00 en 19:30 van harte welkom om langs te komen en vragen te stellen aan de medewerkers van de verschillende partners Natuurmonumenten, Prolander en directievoerder tevens toezichthouder Bureau Eelerwoude. De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis Wapse.

Wat gaat er ook al weer gebeuren?
Met het LIFE-project ‘Going up a Level’ wordt ingezet op een verbetering van het natuurgebied Wapserveld en de Nul. Zes vennen nabij Wapserveld en De Nul krijgen een opknapbeurt. In het Wapserveld worden sloten gedempt. Ook worden langs de randen van de heide bomen gekapt om een geleidelijke overgang te creëren tussen bos en hei. Die overgangen verbeteren het leefgebied van veel planten, vogels, amfibieën en reptielen.

Wanneer starten de werkzaamheden?
Door de gunstige weersomstandigheden lopen de werkzaamheden voor op werkschema. Aannemer de Waard is voornemens om begin oktober te starten in overleg met de beheerder Natuurmonumenten.