Omleiding Oude Willemsweg


Vanaf vrijdag 27 september tot 19 oktober is de Oude Willemsweg tijdelijk afgesloten in verband met werkzaamheden. Er is dan een omleidingsroute van kracht.

Oude Willemswe afgesloten

De Oude Willemsweg wordt voor een deel versmald en de nieuw gegraven slenk kruist straks twee keer de Oude Willemsweg. In onderstaand plaatje is te zien wat er gaat veranderen.

Werkzaamheden Oude Willemsweg