Hoe worden de vennen en veentjes in het Drents-Friese Wold?


De afgelopen jaren zijn veel maatregelen getroffen in het Drents-Friese Wold in het kader van het LIFE project 'Going up a level'. Dit project draaide voor een groot deel om het verhogen van het waterpeil. Hierdoor worden delen van de heide weer natter. Het water wordt langer vastgehouden en de oorspronkelijke natuur krijgt weer de ruimte. Hiervan profiteren dieren zoals het heideblauwtje, de ringslang, de levendbarende hagedis, maar ook planten als beenbreek.

Tijdens een excursie op 15 mei liet Hans Dekker van provincie Drenthe de deelnemers verschillende voorbeelden zien van vennen en veentjes in het naastgelegen park Dwingelderveld. Daar zijn jaren geleden vergelijkbare maatregelen uitgevoerd. De ontwikkelingen in de vennen en veentjes in Dwingelderveld geven een goed beeld van wat we de komende jaren kunnen verwachten in het Drents-Friese Wold.

IMG_20190515_134134

Eerst nam Hans de deelnemers mee naar het Lange Veen en vandaar gingen ze door naar het Koelevaartsveen. Zo kregen ze twee hele verschillende vennen te zien. Een echt hoogveen met alles er op en er aan (het Lange Veen) en een gebufferde plas met waterlobelia (Koelevaarstveen).

IMG_20190515_150255