Inloopavond LIFE+ in Leggelderveld


Op donderdag 5 juli 2018 organiseert Bestuurscommissie Oude Willem een inloopbijeenkomst in het Buurthuis de Gowe, Tolweg 1, 7991 TD Geeuwenbrug over de  herinrichtingswerkzaamheden in het Leggelderveld binnen het Life-project Going up a level.

Tussen 17.00 en 19.30 uur kunt u binnenlopen en vragen stellen. Medewerkers van de verschillende partners gaan graag, aan de hand van de maatregelenkaarten, met u in gesprek.


Wat gaat er ook al weer gebeuren?

Met het LIFE-project ‘Going up a Level’ wordt ingezet op een verbetering van het  natuurgebied Leggelderveld. In het Leggelderveld worden vooral plagwerkzaamheden uitgevoerd, de bouwvoor wordt verwijderd, bos en opslag worden verwijderd en gekapt en  her en der worden greppels dicht geschoven. Dit om water langer vast te kunnen houden in het gebied.

Wanneer starten de werkzaamheden?

De werkzaamheden concentreren zich op dit moment in de Oude Willem maar dankzij  de gunstige weersomstandigheden lopen we voor op schema. Aannemer De Waard is voornemens om, in overleg met de beheerder Natuurmonumenten, medio juli te starten met de werkzaamheden in het Leggelderveld. De werkzaamheden worden gefaseerd  uitgevoerd.