Tweede ronde muggenmeting


Op 21 juli voerde Arjen Strijkstra van Altenburg & Wymenga de tweede muggenmeting van dit jaar uit in Oude Willem. Zoals ook tijdens de eerste ronde, is het beeld dat door de combinatie van een droog en koud voorjaar weinig muggen worden gevangen. Eind augustus wanneer de najaarspiek van de steekmuggen aanbreekt is de derde en laatste meetronde van dit jaar.

locatie Goede Weide

Vangopstelling bij Camping De Goede Weide aan de Oude Willemsweg 1. De installatie 'ademt' CO2 uit. In combinatie met de warmte die de lamp aan de onderzijde van de installatie afgeeft, lokt dit muggen. Deze muggen worden vervolgens door een kleine ventilator in de vangopstelling gezogen.

Achtergrond:

De komende jaren wordt de landbouwenclave Oude Willem in het hart van het Nationaal Park Drents-Friese Wold hersteld in zijn natuurlijke staat. Het doel is water langer vast te houden. Terechte vraag onder omwonenden is of deze vernatting leidt tot meer stekende insecten. In het inrichtingsplan zijn maatregelen voorzien om de risico’s van overlast te beperken. In opdracht van de bestuurscommissie voert Bureau Altenburg en Wymenga metingen uit om na te gaan of die maatregelen voldoende zijn en overlast uitblijft.

Metingen

De kennis uit eerder onderzoek is door Altenburg en Wymenga ook ingezet bij de keuze van tien meetlocaties. De locaties zijn gekozen in de buurt van bestaande gebouwen, in de kern van het plangebied en in de natuur net buiten het plangebied. In overleg met bewoners worden de komende vijf jaren op drie momenten per jaar metingen uitgevoerd. Dit zal een beeld gaan opleveren van de aantallen steekmuggen en van de soortsamenstelling. Zijn het natuurgerelateerde muggen of mensgerelateerde muggen? Het verslag met de resultaten van de monitoring komt jaarlijks aan het einde van het jaar beschikbaar.