Veldsymposium Drents-Friese Wold 14 september


Op 14 september organiseert het Nationaal Park Drents-Friese Wold in samenwerking met de Bestuurscommissie Oude Willem voor de derde maal een Veldsymposium over allerlei actuele ontwikkelingen in het centrum van het  gebied.
Voor deelname aan dit veldsymposium wordt u van harte uitgenodigd.

start-veldsymposium-2016Het veldsymposium voert u op de fiets en te voet langs prachtige locaties waar deskundigen graag met u in gesprek gaan over de ontwikkelingen in het Nationaal Park Drents-Friese Wold zoals het project LIFE Going up a level en mogelijkheden voor meer wilde natuur in het Drents-Friese Wold.

Het veldsymposium is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met de partners: Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de Maatschappij van Weldadigheid, IVN en de provincies Fryslân en Drenthe en de gemeenten Ooststellingwerf en Westerveld.

De ontvangst is om 13 uur bij Hoeve aan de Weg, Bosweg 12, Oude Willem.

Van daar uit gaan er groepen deelnemers op de fiets onder begeleiding van een excursiebegeleider naar de diverse locaties waar deskundigen staan opgesteld om u van alles te vertellen en vooral te laten zien welke ontwikkelingen in het gebied zijn, zoals:

  • Inrichtingsmaatregelen Oude Willem
  • op weg naar een natuurlijk en gevarieerd bos
  • Uitmijnen; 'overgangsbeheer van landbouwgrond naar natuur'
  • ontwikkeling heischraal grasland
  • Herstel watersysteem, ondermeer door demping van waterafvoerleidingen en realisatie van een slenk in het middengebied van Oude Willem
  • Meer ruimte voor wilde natuur in het centrale deel van het Drents-Friese Wold.

Afsluiting om 16.30 uur onder het genot van een hapje en een drankje

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier>>

Meer informatie:
M.C. Pas m.c.pas@ivn.nl  (06) 46322370
N.Driessen n.driessen@ivn.nl (06) 55300292


veldsymposium
veldsymposium2
veldsymposium3
veldsymposium4
logos1