Werkzaamheden gestart in Leggelderveld


juli 2018

In het Leggelderveld zijn de werkzaamheden in kader van het LIFE project 'Going up a level' gestart. De afwisseling van bos, droge en natte heide, zandafgravingen en veenputten zorgen voor een bijzondere planten- en dierenwereld. Beenbreek, klokjesgentiaan, heivlinder…voor al die bijzondere planten en dieren is Natuurmonumenten nu hard aan het werk in het Leggelderveld.

IMG_5825

Grote machines zijn bezig met plaggen van de oude heide en het verwijderen van (opslag van) bomen. Daardoor kan de jonge hei weer ontkiemen. Door het dichtgooien van greppels worden delen van het Leggelderveld vochtiger en blijven planten (en dieren) van natte heide hun leefgebied behouden.

Het werk wordt zeer zorgvuldig uitgevoerd. Voorafgaand aan het werk is het gebied uitgebreid onderzocht op de aanwezigheid van bijzondere planten en diersoorten. Dit wordt doorgesproken met de aannemer.

Wilt u meer weten kijk dan op deze site onder het kopje Leggelderveld en/of de website van Natuurmonumenten.