Evenement organiseren
Eén loket voor aanvragen vergunning en toestemming evenementen

Als u een evenement in het Nationaal Park Drents-Friese Wold wilt organiseren, hebt u toestemming nodig van de eigenaar van de grond.

Het vragen van toestemming voor georganiseerde evenementen in het Drents-Friese Wold wordt via één loket afgehandeld.

We willen meer zicht krijgen op welke evenementen zich wanneer afspelen en in hoeverre die mogelijk negatief effect hebben op natuurwaarden en/of belevingswaarde voor andere bezoekers. Daarom willen we van ALLE georganiseerde activiteiten minimaal een melding ontvangen.

Check hieronder in welke categorie uw activiteit of evenement valt.

Kosten voor toestemming en afdracht

Voor evenementen die na 1 januari 2022 plaatsvinden, moet u een administratiebijdrage van € 75,- per evenement betalen. Dit bedrag is bedoeld voor onkosten die terrein organisaties moeten maken om uw aanvraag te beoordelen.

Afdracht per deelnemer

Naast de onkostenvergoeding vragen we vanaf 1 januari 2022 een bijdrage per deelnemer. De bijdrage bedraagt 10% van de deelnemersbijdrage met een minimum van 50 cent. De opbrengst van deze deelnemersafdracht wordt ingezet voor verbetering van recreatieve voorzieningen en beheer van de paden. De achtergrond van deze afdracht is dat evenementen profiteren van de mooie omgeving en voorzieningen. Om de omgeving en voorzieningen op peil te houden, verwachten we een kleine bijdrage terug.

Evenementen en natuurdoelen

Het Nationaal Park is ook een Natura 2000 gebied. Dat betekent dat we extra zorgvuldig met de vaak kwetsbare natuur omgaan. De natuurbeschermingswet bepaalt dat activiteiten in en vlakbij een natuurgebied geen negatieve invloed op de natuurdoelen mogen hebben. Degene die een activiteit organiseert moet daar onderzoek naar (laten) doen. Uit het onderzoek moet blijken dat de activiteit naar verwachting geen negatief effect heeft op de natuurdoelen.

Veel organisatoren van evenementen en activiteiten in het Nationaal Park hebben geen of weinig kennis van de natuurdoelen en de wet. De toestemming die natuurbeheerders geven, is daarom inclusief een natuurtoets. Als toestemming geweigerd wordt of een route aangepast moet worden, is dat vaak omdat negatief effect op de natuur niet uitgesloten kan worden. Het is dan een wettelijke verplichting om het evenement zo aan te passen dat de negatieve effecten wel worden uitgesloten (of in het ergste geval kan het evenement helemaal niet doorgaan). Het beoordelen van de aanvraag en waar nodig doen van onderzoek kost geld, en daarom brengen we kosten in rekening.

Op tijd indienen

Een melding (voor kleine evenementen volgens normale toegangsregels) kunt u tot 4 weken voor aanvang indienen bij het loket.

Een aanvraag voor toestemming of vergunning moet op tijd binnen zijn. Voor een vergunning moet u minimaal 8 weken van te voren een aanvraag bij de gemeente indienen. Als gevolg van recente uitspraken van de rechter, kiezen gemeenten steeds vaker voor de uitgebreide procedure. Deze kent een doorlooptijd van maximaal 26 weken.

Voor alleen toestemming van de eigenaren dient u 8 weken van tevoren een volledig ingevuld formulier (zie rechtsonder op de pagina) met een route kaart in bij het loket.

Let op: als u een natuurbeschermingswet vergunning van de provincie nodig hebt, kost dat gemiddeld 24 weken. Zie voor meer informatie de website van de provincie.

Na het doen van de aanvraag of melding, volgen we achter de schermen verschillende stappen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de stappen en wanneer u ongeveer benaderd kunt worden voor meer informatie.

Vragen of hulp nodig?

Hebt u nog vragen of hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met het beheerkantoor Staatsbosbeheer Hoogersmilde 0592-45 94 31 of via de mail gebruikersovereenkomstendfw@staatsbosbeheer.nl

Particuliere eigenaren Drents-Friese Wold

Kleinere (particuliere) eigenaren worden vaak vergeten bij het organiseren van evenementen. Ook van hen is toestemming nodig als een route over hun eigendom gaat. Hier komt wel een extra aandachtspunt om de hoek, het is niet altijd bekend wie de eigenaar van een stuk grond is. Waar Natuurmonumenten en Staatbosbeheer overal bordjes hebben staan welke grond van hen is, is dat voor particulier eigendom niet het geval. En geregistreerde data van het Kadaster is niet openbaar toegankelijk.

Bent u particulier eigenaar met grond in het Nationaal Park, dan vindt u op deze site meer informatie over de werkwijze van loket

Recreatieondernemers in het Nationaal Park

Recreatieondernemers in de buurt van het Dwingelderveld die in hun vaste recreatieprogramma regelmatig activiteiten organiseren in het Dwingelderveld, kunnen hun recreatieprogramma voor het seizoen doorspreken met het loket. Op basis van de plannen ontvangt u advies of en zo ja voor welke activiteiten apart melding of toestemming nodig is.