Natura 2000


Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is ook deel van het Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold- Leggelderveld. De grenzen van beide gebieden komen niet overeen.
Een Nationaal Park betekent een kwaliteitslabel voor een natuurgebied en een opdracht aan de gezamenlijke eigenaren en overheden om het gebied in stand te houden en te verbeteren.
Een Natura 2000 gebied is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Hiermee probeert de Europese Unie om natuur van nationale en internationale waarde te behouden en te beschermen. In Nederland is dit vastgelegd in de Natuurbeschermingswet.