Wilde Natuur

Hoe wild is wilde natuur?

Wilde natuur in het Drents-Friese Wold
Eén van de doelen in het Beheer- en Inrichtingsplan van het Nationaal Park is ruimte bieden aan meer wilde natuur in het gebied. Dat houdt onder meer in dat het er niet of nauwelijks meer beheerd wordt, dat er geen borden meer staan, en dat de paden avontuurlijker worden. Hier wordt al rekening mee gehouden bij het herstel van de beekdalen en de aanplant van oorspronkelijke boomsoorten in het gebied.
Hoe en waar dit gerealiseerd wordt, is dit jaar onderwerp van een serie bijeenkomsten en gesprekken.


Meedenken over wilde natuur
Het vormen van wilde natuur in het Drents-Friese Wold is een gemeenschappelijk traject. Op 5 april werd in Het Wildryck te Dieverbrug het startsein gegeven voor het ‘gebiedsproces wilde natuur’. Bewoners, recreatieondernemers, bestuurders en belangengroeperingen werden geïnformeerd over de eerste planvormingen en uitgenodigd om gezamenlijke beelden en ideeën omtrent wilde natuur te vormen. En om kansen en bedreigingen te inventariseren. De deelnemers vonden ‘natuur’, ‘beleving’, ‘toegankelijkheid’ en ‘veiligheid met betrekking tot grote grazers’ de meest belangrijke onderwerpen.

In de vervolgbijeenkomst op 23 mei gingen bewoners en gebruikers van het gebied actief aan de slag met kaarten van het gebied. De opgehaalde ideeën, kansen en knelpunten van 5 april vormden het uitgangspunt van deze schetsbijeenkomst. We ontvingen veel visies, meningen en ideeën van de deelnemers. Deze visies en de schetsen op de kaarten vormen de fundering voor een meer uitgewerkt beeld van de ontwikkeling van wilde natuur.

Het vervolg van het proces
In de volgende fase gaan we opnieuw in overleg met betrokkenen om te werken aan een verdere concretisering. We zoomen dan in op de volgende onderwerpen:
• bestaande routes
• hoe zien de ideale recreatieroutes er over 20 jaar uit?
• het recreatieve gebruik van de rustgebieden
• de verhouding natuur en recreatie
• mogelijkheden om de doorgaande wegen rustiger te maken
• de planning en uitvoering van de wijzigingen in inrichting en beheer

Doet u mee?
Heeft u ideeën over de ontwikkeling van wilde natuur of wilt u actief meedenken aan het proces? Vul dan het antwoordformulier>>> in dan nemen wij contact met u op.


Beheer- en Inrichtingsplan
De globale toekomstvisie omtrent wilde natuur staat verwoord in het Beheer- en Inrichtingsplan 2013-2020>>> (pdf 2,2Mb). Het Beheer- en Inrichtingsplan schetst het lange termijnbeeld van delen van het Drents-Friese Wold als ‘zo natuurlijk mogelijk’. Het betreft een lange termijn visie, want hoe wilde natuur er op den duur uit gaat zien weet niemand precies…


LIFE project
De ontwikkeling van wilde natuur in het Drents-Friese Wold loopt parallel aan het LIFE project Going up a level>>>. Door het natuurlijke grondwaterpeil te herstellen, kan de natte heide tot leven komen en ontstaan er moerasbossen en bloemrijke beekdalgraslanden. Stroompjes en beken zorgen voor verbindingen in het gebied.

Dood-hout-lowres
Beukenbos-©Aaldrik-Pot-lowres
Tonderzwam AP20041109-714
Afbeelding1
Afbeelding3
Afbeelding2