Wilde Natuur

Hoe wild is wilde natuur?

Op 5 april werd in Het Wildryck in te Dieverbrug het startsein gegeven voor het ‘gebiedsproces wilde natuur’. Met dit project wordt beoogd om samen met bewoners, ondernemers, belangengroeperingen gezamenlijke beelden en ideeën omtrent wilde natuur te vormen. En om kansen en bedreigingen te inventariseren. Het genoemde gebiedsproces verloopt in verschillende stappen. Stond de bijeenkomst van 5 april vooral in het teken van informeren en inventariseren van opmerkingen omtrent wilde natuur, in vervolgsessies wordt met betrokkenen concreet gewerkt aan ideevorming. In een later traject vormt dit de basis voor een plan voor een meer wilde natuur in bepaalde delen van het Drents-Friese Wold.

Heeft u de eerste bijeenkomst gemist en wilt u graag uw bijdrage leveren aan dit proces? Meld u zich dan aan voor de volgende bijeenkomst (pdf, 483 kB) op  23 mei van 19.30 uur tot 22.00 uur bij Camping de Reeënwissel te Hoogersmilde. U wordt van te voren bijgepraat over hetgeen uit de eerste bijeenkomst is opgetekend. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door middel van het antwoordformulier>>>

Dood-hout-lowres
Beukenbos-©Aaldrik-Pot-lowres
Tonderzwam AP20041109-714

Functie van het bos verandert

Dat er een ander beheer komt, is zeker maar de exacte inrichting nog niet. Grote delen van het bos in het Drents-Friese Wold zijn aangelegd als productiebos. Die functie is er nog wel maar in veel mindere mate. Daardoor verandert ook de indeling in bospercelen: productiebos is aangelegd in vakken met beheerpaden die makkelijk toegankelijk moesten zijn voor de houtvester. Door de gewijzigde bestemming wordt productiebos (veelal naaldhout) voor een deel omgevormd tot meer loofbos en gemengd bos en kunnen beheerpaden vervallen. Het wegvallen van beheerpaden betekent niet dat het gebied ontoegankelijk wordt. Veeleer wordt gedacht aan bijzondere vormen van beleving zoals struinen, iets wat nu in de meeste natuurgebieden niet is toegestaan. Daarnaast blijft het gebied toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters die liever bewegwijzerde routes volgen.

Beheer- en Inrichtngsplan
De toekomstvisie omtrent wilde natuur staat verwoord in het Beheer- en Inrichtingsplan 2013-2020 >>> (pdf 2,2Mb). Het Beheer- en Inrichtingsplan schetst het lange termijnbeeld van delen van het Drents-Friese Wold als ‘zo natuurlijk mogelijk’. Het betreft een lange termijn visie want hoe wilde natuur er uit gaat zien weet niemand precies…

Aandachtspunten
Naast natuur staan ‘toegankelijkheid’ en ‘beleving’ voorop. Op 5 april werd dit meerdere malen genoemd als aandachtspunt, net als ‘veiligheid’ met betrekking tot grote grazers.

Het huidige gebruik via bewegwijzerde wandel- fiets- en ruiterpaden moet  blijven naast nieuwe vormen van beleving: struinen in wilde natuur. Dat is niet een kwestie van plannen op papier uitwerken maar gezamenlijk komen tot een verdere uitwerking. Duidelijk werd ook dat ‘beleving’ van het gebied door recreanten en bewoners zich niet beperkt tot het Drents-Friese Wold zelf: ‘Oer-provincie Drenthe’ strekt zich ook uit naar het omliggende gebied met de brink- en esdorpen en het agrarisch cultuurlandschap. En bovendien is er de relatie met andere omliggende natuurkernen zoals het Dwingelderveld, Holtingerveld, Fochteloërveen, Boswachterij Ruinen en de Weerribben-Wieden. Wilde natuur moet je dus in brede context zien.

Natuurlijker, aantrekkelijker, beleefbaarder
Alle genoemde maatregelen zijn er op gericht om het gebied natuurlijker, aantrekkelijker en beleefbaarder te maken: genieten van de natuur over aangelegde paden, langs routes, of juist niet: het kan allemaal in een gebied met meer ‘wilde natuur’. En als dat ergens in Nederland gerealiseerd kan worden, dan is dat wel in het Drents-Friese Wold...

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst van 5 april is te downloaden. Met dit verslag onder de arm wordt op 23 mei verder gegaan met het gebiedsproces wilde natuur.

Afbeelding1
Afbeelding3
Afbeelding2