Vergadering Gebruikersplatform Drents-Friese Wold


Het gebruikersplatform Drents-Friese Wold bestaat uit afgevaardigden van dorpsbelangen en besturen van andere verenigingen die gebruik maken van het Nationaal Park. Het is de bedoeling een tot twee keer per jaar bijeen te komen om de actualiteit rond natuur-ontwikkeling en recreatie/gebruik van het gebied met elkaar te bespreken.

Op de agenda van 29 maart staan de onderstaande bespreekpunten. De bij ons bekende besturen hebben een uitnodiging ontvangen. Meer achtergrond en oude verslagen zijn te vinden op onze website.

3. Stand van zaken landschapsvisie
4. Voortgang uitvoering “stille kern” – verplaatsen van routes
a. Staat van onderhoud fietspaden
5. Ervaringen met evenementenloket
6. Begrazing in de natuur (schapen, Sayaguesa)

Vertegenwoordig jij ook een gebruikersgroep van het Drents-Friese Wold en heb je geen uitnodiging ontvangen, meld je dan aan bij de secretaris.