Kopie van Versterking kwaliteit en beleving van het landschap in en rondom de Drentse Nationale Park


Gedeputeerde staten van Drenthe hebben subsidies toegekend voor een impuls voor de Nationale Parken. De provincie stelt € 426.000 beschikbaar voor Nationaal Park Drentsche Aa en € 349.666 voor de Drents-Friese Grensstreek. Met de subsidies wordt onder andere de kwaliteit van het landschap versterkt.

In beide gebieden ligt de komende jaren de nadruk op landschapskwaliteit en een impuls voor duurzaam toerisme.  Daarnaast zal in het Drentsche Aa-gebied gekeken worden naar het inpassen van natuurinclusieve landbouw en duurzame energieopwekking. En in de Drents-Friese grensstreek wordt een gezamenlijke landschapsvisie opgesteld. Voor beide gebieden geldt dat inwoners nadrukkelijk worden opgeroepen zich aan te melden voor de diverse deelprojecten.

Deze subsidie is cofinanciering voor de 6 miljoen die minister Schouten in juli 2019 landelijk beschikbaar heeft gesteld voor de versterking van Nationale Parken in Nederland. De Nationale Parken in Nederland krijgen daardoor de komende 3 jaar de ruimte om door te groeien naar een nieuwe standaard voor Nationale Parken. Deze standaard is door de partners van de Nationale Parken samen ontwikkeld en houdt in dat een Nationaal Park in de toekomst bestaat uit een of meerdere kernen met (inter)nationaal onderscheidende natuur, gelegen in een ruimere landschappelijke, landschapsecologische, cultuurhistorische en regionaal-economische context. Kortom, er wordt ook gewoond en gewerkt in deze Nationale Parken Nieuwe Stijl, met ruimte voor duurzame vormen van landbouw.

Zie ter informatie de projectpagina’s:

Bron: Provincie Drenthe