Open dag Junior Rangers


Op 2 oktober 2021 houden de Junior Rangers van het Drents Friese Wold van 9 tot 12 uur een open dag In het Drents-Friese Wold bij Hoogersmilde in de buurt.

Iedereen die belangstelling heeft is welkom om kennis te maken met activiteiten van de Junior Rangers.

In het Nationaal Park Drentse Wold is een enthousiaste groep Junior Rangers actief. Zij gaan maandelijks samen op pad in het gebied; beleven, ontdekken en gaan actief aan de slag in en met de natuur. De activiteiten zijn afwisselend; denk aan bomen planten, helpen bij de natuurwerkdag, Bushcraft, thema’s als mieren en vogels ringen, EHBO in het bos en leren excursies te begeleiden. Vast onderdeel is het jaarlijkse zomerkamp.

Junior Rangers zijn jongeren van 12 tot 18 jaar die weten wat het werk van een ‘ranger’ (boswachter) inhoudt en voelen zich ambassadeur voor het nationaal park door allerlei activiteiten. In vele nationale parken in Nederland en Europa zijn groepen Junior Rangers actief. Er vinden uitwisselingen plaats tussen de verschillende groepen.

Op 2 oktober kan iedereen vanaf 9 uur kennismaken met de Junior-Rangers van het Drents Friese Wold. Er worden mini-workshops gegeven waarin Junior Rangers laten zien wat ze allemaal doen. Bijvoorbeeld vuur maken, hout hakken, diersporen herkennen en eten uit de natuur.

Wie wil komen kan zich aanmelden op  juniorrangers.dfw@gmail.com

Bron: Staatsbosbeheer