Tijdelijke omleiding ruiterpaden Aekingerzand


Na een aantal incidenten tussen de hengst van de kudde Exmoorponys en ruiters in het gebied heeft Staatsbosbeheer besloten drie stukken ruiterroutes over het Aekingerzand tijdelijk om te leiden. De hengst van de kudde richt zich op bezoekende paarden die het gebied in gaan. Wandelen en fietsen kan vooralsnog wel gewoon zonder problemen.

Volgens Staatsbosbeheer geen gemakkelijk besluit, zeker met het mooie Hemelvaartweekend voor de deur. “Het moment is extra vervelend, maar op dit moment zagen we geen andere oplossing wat voor nu de veiligheid kan waarborgen voor de ruiters en hun paarden. De hengst die in de kudde loopt, laat op dit moment gedrag zien wat zeker niet gewenst is. De situatie betreuren wij ten zeerste en samen met de eigenaar van de Exmoorpony’s wordt nu gekeken wat de exacte reden is van het ongewenste gedrag van deze hengst. Want dat hij nu ongewenst gedrag laat zien, staat buiten kijf”, aldus Staatsbosbeheer.

Samenwerken met ruiters

Naast het contact met de eigenaar van de exmoors, is er ook contact met ruiters. Diverse ruiters hebben zich uit zichzelf gemeld om te helpen een beter beeld te krijgen van het gedrag van de hengst. “Door samen te werken proberen we te kijken welke triggers er zijn. Waarom laat de hengst dit gedrag zien? Hopelijk wordt hiermee de oplossing nog sneller gevonden. Het gezamenlijke doel van ons allen is dat iedereen zo snel als mogelijk weer veilig kan genieten van dit stukje natuur.”

Onderzoek naar gedrag

Voor de komst van de exmoors is er door Staatsbosbeheer, als grondeigenaar van het Aekingerzand, veel onderzoek gedaan naar het gedrag van de dieren om gedegen een besluit te kunnen nemen ze al dan niet toe te voegen als grazers van dit gebied. Met meerdere grondeigenaren zijn gesprekken gevoerd op locaties waar de exmoors lopen in de natuur. In die gesprekken kwam steeds naar voren dat het rustige dieren zijn die mensen mijden. “We balen er heel erg van dat het hier nu zo gaat. Wellicht naïef, maar de conclusie was dat er voldoende aanwijzingen waren dat het ook hier geen problemen zou opleveren tussen ruiters en de kudde,” vervolgt Staatsbosbeheer. Op Terschelling bijvoorbeeld, waar ook een kudde loopt, kunnen er bij de maneges zelfs excursies geboekt worden. Tijdens buitenritten worden de dieren juist opgezocht. Daar zijn nog nooit voorvallen geweest.

Sociale kuddestructuur

Met de eigenaar van de dieren zoekt Staatsbosbeheer nu naar een oplossing voor dit probleem, zodat er weer veilig en in rust gebruik kan worden gemaakt van deze stukken ruiterpaden. Dat het in deze tijd van het jaar niet eenvoudig is de Exmoorpony's te vangen, werkt niet mee. Daarnaast wordt juist de sociale kuddestructuur (man, vrouw, jong, oud) gezien als een beschermende maatregel bij begrazing in gebieden waar onder andere wolven leven. De hengsten in de kudde zorgen voor een extra bescherming tegen een mogelijke aanval van buitenaf.

Snel weer toegankelijk

De wens is de routes over het Aekingerzand zo snel mogelijk weer open te stellen. Het is een prachtig stuk gebied dat Staatsbosbeheer graag weer toegankelijk maakt voor de ruiters, zodat ook zij hier weer kunnen recreëren. Maar veiligheid staat nu even voorop. Een kleine troost voor de ruiters is dat er nog vele kilometers aan ruiterpaden in het Drents-Friese Wold liggen. Deze zijn te vinden via www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl onder het kopje routes.